Parkinson Tedavisinde Fizyoterapi Tekniklerinin Kıyaslanması

Cochrane derleme özeti

Çeşitli tıbbi ve cerrahi tedavileri olsa da Parkinson hastalarında tedricen ciddi fiziksel problemler gelişir. Fizyoterapistler uygun tedavilerle hastaların aktivite ve bağımsızlığını maksimal düzeyde sürdürebilmelerini sağlamaya çalışır. Hareket rehabilitasyonunda, hastalığın tüm seyri boyunca fiziksel yetileri çoğaltıp, sekonder komplikasyonları azaltarak, yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen çeşitli yaklaşımlar kullanılır. Kanıtlar Parkinson hastalığında (PH) fizyoterapinin kısa vadeli faydaları olduğunu gösterdi ancak hangi fizyoterapi yaklaşımının en iyisi olduğu belirsiz kaldı.

Derlemeye ortalama olarak 39, toplam 1673 katılımcıyla yapılan 43 randomize kontrollü araştırma dâhil edildi. Araştırmalarda değişik fizyoterapi yaklaşımları değerlendirildi, bu nedenle müdahaleye göre gruplama yapıldı. Ancak bu gruplamaya rağmen verilen fizik tedaviler ve sonuç ölçütleri çok değişken olduğundan araştırma sonuçları kombine edilemedi.

Bu derleme PH tedavisinde çok farklı fizyoterapi tekniklerinin araştırıldığını gösteriyor. Katılımcı sayılarının küçüklüğü, müdahalelerin ve değerlendirilen sonuç ölçütlerinin çok değişik olması göz önüne alındığında, PH tedavisinde bir fizyoterapi yaklaşımının diğerine tercihen kullanımını destekleyecek yetersiz kanıt var.

Kaynak

Tomlinson CL, Herd CP, Clarke CE, Meek C, Patel S, Stowe R, Deane KHO, Shah L, Sackley CM, Wheatley K, Ives N. Physiotherapy for Parkinson's disease: a comparison of techniques. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 6. Art. No.: CD002815. DOI: 10.1002/14651858.CD002815.pub2

Orijinal özet için: Parkinsonda Fizyoterapi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv