İyi Huylu Tiroid Nodüllerinde Tiroid Hormonu Tedavisi Ya da Minimal İnvazif Tedaviler

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

İyi huylu tiroid nodüllerinde tiroid hormonu (levotiroksin) tedavisi ya da minimal invazif tedavilerin etkileri nedir?

Arka plan

Tiroid bezinde nodüller sık rastlanır ve bunlar genellikle iyi huyludur. Kadınlarda, yaşlılarda ve iyot eksikliği olan bölgelerde daha sıktır. Tiroid nodülleri sıklıkla ultrason muayenesinde tesadüfen bulunur ya da 1 cm’den büyükleri el muayenesinde yakalanabilir. Nodüller tek veya birden fazla olabilir ve içlerinde sıvı bulunabilir (kist). Elle yakalanabilen tiroid nodüllerinin %5 kadarında habisleşme riski vardır. Bu nodüller genellikle boyutlarını küçültmek için tiroid hormonlarıyla tedavi edilir. Baskı belirtileri ya da kozmetik kaygılarla yakınma konusu olurlarsa ameliyat yapılabilir. Başka bir tedavi seçeneği olarak nodüller minimal invazif prosedürlerle ayaktan tedavi edilir.

Çalışma özellikleri

Bu sistematik derleme için 31 randomize kontrolü araştırma belirledik. Çeşitli müdahale ve kontrol gruplarına toplam 2952 katılımcı randomize edildi. 6 ayla 5 yıl arası sürdürülen 16 araştırmada levotiroksin tedavisinin etkisi araştırıldı. 1- 12 ay süren 8 araştırmada çoğunlukla etanol olmak üzere nodül içine yapılan tahrip edici madde enjeksiyonları araştırıldı. 6 – 12 ay arası süren 5 araştırmada 1 -3 seans lazer tedavisi yapıldı. 6 – 12 ay arası süren 2 araştırmada da nodüller bir ya da iki seans radyofrekans uygulandı.

Anahtar sonuçlar

Araştırmaların hiç birinde herhangi bir nedenle ölümler, tiroid kanseri gelişimi veya sağlıkla ilişkili yaşam kalitesine bakılmadı. Tüm tedavilerle nodül hacminde azalma sağlandı. Minimal invazif tedaviler baskı belirtileri ve kozmetik yakınmalarda iyileşmeyle sonuçlandı. Bu prosedürlerden sonra hafiften ortaya kadar ağrı gibi bazı yan etkiler gözlendi.

Kanıt kalitesi

Genel olarak çalışmaların çoğunda sonuçlar; katılımcı sayısı az, bulguların kesinliği düşük veya ölçümler kayırma hatasına yatkın olduğundan düşük kalitedeydi. Gelecekte yapılacak çalışmalarda, sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi gibi hasta açısından önemli sonuç ölçütlerinin araştırılması ve minimal invazif tedavilerin ameliyata karşı kıyaslanması gerekir. Tiroid kanseri gelişimi, herhangi bir nedenle ölüm ve uzun vadeli yan etkilerle ilgili kanıt sağlamak için de daha uzun süreli izlem yapılmalı.

Kanıtlar 2014 Nisanına kadar güncel.

Kaynak

Bandeira-Echtler E, Bergerhoff K, Richter B. Levothyroxine or minimally invasive therapies for benign thyroid nodules. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 6. Art. No.: CD004098. DOI: 10.1002/14651858.CD004098.pub2

Orijinal özet için: İyi Huylu Tiroid Nodülleri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv