Parkinson Hastalığınde Kreatin

Çeviri: Hem. Gökşen Polat*

Cochrane derleme özeti

Parkinson hastalığı en yaygın nörodejeneratif hastalıklardan biridir ve patogenezinde mitokondriyal fonksiyon bozukluğu önemli rol oynar. Kreatinin mitokondriyal işlevin iyileşmesine yardımcı olduğu gösterildi ve bu nedenle Parkinson hastalarının tedavisinde yararlı olabilir. Bu derlemede kreatinin Parkinsonlu hastaların tedavisinde tek başına veya destekleyici bir tedavi olarak kullanımının etkili ve güvenli olup olmadığına dair 10 Kasım 2013’e kadar bulunan kanıtlar incelendi.

Derlemeye Parkinson hastalarında pleseboyla kreatini karşılaştıran toplam 194 hastayla yürütülen iki randomize kontrollü araştırmayı dâhil ettik. Bir veya iki yıllık Parkinson tedavisinden sonra, araştırmaların düşük kalitesi ve katılımcı sayısının azlığına bağlı olarak keratinin motor işlev, günlük yaşam aktiviteleri ve yaşam kalitesini iyileştirmeye etkisi belirsiz. Katılımcılarda görülen ciddi yan etkilerin kreatin ile ilgili olduğu düşünülmüyor. Ancak bir araştırmada kreatinle, mide barsak sistemiyle ilgili ishal, bulantı ve kabızlık gibi yan etkilerin yüksek oranda olduğu raporlandı.

Kaynak

Xiao Y, Luo M, Luo H, Wang J. CreatineforParkinson'sdisease. Cochrane Database of SystematicReviews 2014, Issue 6. Art. No.: CD009646. DOI: 10.1002/14651858.CD009646.pub2

Orijinal özet için: Parkinson Hastalığı Kreatin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* Stajyer hemşire, Bozyaka İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Son Paylaşımlar
Arşiv