Çatışma Ortamlarında ve Ötesinde Cinsel Şiddeti Bitirmek

The Lancet’ten çeviri

Bugünkü Lancet, 10-14 Haziran’da Londra‘da ilk defa yapılacak Çatışma Ortamında Cinsel Şiddete Son Vermek İçin Global Zirve toplantısı ile eş zamanlı olarak cinsel şiddete odaklanıyor. Savaş bölgesinde cinsel şiddetin ve cinsiyet temelli şiddetin başka formları, haddinden fazla eziyete neden oluyor ve insan haklarının ciddi ihlallerini temsil ediyor. Bu suçlar kişilerde, ailelerde ve toplumlarda fiziksel, psikolojik ve ekonomik yaralar açıyor. Ve ne ayıptır ki mücrimlerin çoğu asla adalet karşısına çıkmıyor.

Zirveye, her ikisi de geçen iki yılda savaş bölgesinde cinsel şiddete son vermek için çabalar sarfeden Birleşik Krallığın Dışişleri Bakanı William Hague ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği özel delegesi Angelina Jolie başkanlık edecek. Toplantı 113 ülkeden, sağlık, askeriye, hükümet ve akademik sektörlerden ve yanı sıra hükümet dışı ve çok yanlı örgütler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşlarından 1800 temsilciyi bir araya getirecek. Zirve, sorunla ilgili dikkat ve haberdarlık sağlamanın yanı sıra zeminde değişikliği zorlayacak pratik adımlarda anlaşmaya varmayı hedefliyor.

Zirve ana konular olarak suçların cezasız kalmasını azaltma, güvenlik, adalet sistemi reformu, kurban merkezli destek ve çok yönlü cevapları iyileştirmeye odaklanacak. Belirtmek gerekir ki, çatışmalarda cinsel şiddete son vermek için G8 Taahhüt deklarasyonunu imzalamış 151 ülkeden birkaçı, ciddi suistimal olaylarının (cinsel ve başka türlü) yaşandığı bilinen yerler. Bu ülkelerde adalet sistemleri zayıf ve insan hakları sicilleri kötü, bu durumda zirvede hesap verebilirlik üzerine oturumlar da olacaktır.

Öne çıkan bir nokta, yeni, Çatışmalarda Cinsel Şiddetin Araştırılması ve Belgelenmesi Hakkında Protokol’ün başlatılması olacak. Eksperlerce yürütülen sorgulamalar, çatışmaların öncesinde, esnasında ve sonrasında cinsel şiddet ve şiddetin başka formları ile ilgili tecrübeleri toplamayı amaçlıyor. Sağlıkla ilgili konular, özellikle ruh sağlığı üzerine odaklanacak. Protokolün, çatışmalarla ilişkili cinsel şiddetin değerlendirilmesinde daha standart bir yaklaşıma katkı sağlaması bekleniyor.

Rachel Jewkes’in Tıp Sanatı adlı etkileyici eserinde vurguladığı gibi, savaş bölgesinde şiddeti araştırmak son derece zorlu bir iş. Şiddeti önlemek ve cevap vermekte karşılaşılan güçlükler, müdahalelerin etkinliğine dair çok az kanıt olması ile karmaşıklaşıyor.

Bu yüzden zirvede, Birleşik Krallığın Uluslararası Gelişme Departmanının çok milyon paundluk “Ne işe yarıyor” araştırma programını başlatması, bu açıkların bir kısmını gidermede cesaret verici. Zirvenin suçun cezasız kalmasına karşı aşırı önlemlere odaklanması önemli, ancak etkilenenlerin sağlık, iyilik ve güvenlik ihtiyaçlarından kayıp olmamalı. Bir yorumda Claudia Garcia-Moreno, oldukça doğru bir şekilde, probleme sağlık sektörünün katılımı ile birlikte sürdürülebilir ve multisektörel yaklaşım için çağrı yapıyor. Bu konunun içeriği şunu vurguluyor: çatışmalarda cinsel şiddet izole bir şekilde meydana gelmez, sürmekte olan her çeşitten şiddet spektrumu içinde bir özel formdur ve özellikle kadın ve kızlara karşı yaygınlaşır. Geçekten de, WHO’ya göre, dünyada her üç kadından biri hayatı boyunca yakın ilişki şiddeti veya eş dışı cinsel şiddete maruz kalıyor.

Bütün bir hafta boyu süren çok şiddetli pazarlıklardan sonra 67. Dünya Sağlık Assemblesi (WHA), üye devletlerin öne sürdüğü tarihi bir teklifi kabul etti: şiddeti, özellikle kadınlara karşı ve çocuklara karşı şiddeti ele almada sağlık sisteminin rolünü güçlendirmek. Teklif üye devletlerin, şiddetten etkilenen tüm insanların sağlık hizmetlerine zamanında, etkili ve edinilebilir erişimi olmasını güvenceye almalarını istiyor. Bu teklif bazı bakımlardan, yakın zamanlara kadar önemsiz görülmüş ve mali olarak desteklenmemiş bir sorunla mücadelede bir zaferdir. Ancak tasarı yeterince kapsayıcı değil. Metinde dikkat çeken ihmaller kadın sünneti ve çocuk evliliği. Belli üye ülkelerin bu konularda kültürel ve toplumsal hassasiyetleri var ve şüphesiz ki bu durumda bir uzlaşmaya varmak güç, ancak bu durum bu alanlarda çalışmaya devamı engellememeli. Şimdi WHO bu teklifi 68. WHA’da yürürlüğe koymak için ilk global eylem planını geliştirecek ve son şeklini verecek.

Kadınlar ve kızlara karşı tüm cinsel şiddetin kökeninde cinsiyet eşitsizliği var. Charlotte Watts ve meslektaşlarının yorumlarında söyledikleri gibi, ancak eşitsizliği ve onu destekleyen advers sosyal yapılar, icraatlar ve tutumları ortadan kaldırmakla anlamlı bir ilerleme sağlanabilir. Bu misyonun bir parçası olarak Watts ve Garcia- Moreno ile birlikte The Lancet, kadınlara karşı şiddet üzerine, kanıta dayalı, ileriye yönelik olmayı ve kadınların yaşam gerçekleri üzerine yerleşmeyi hedefleyen bir seri hazırlıyor. Şiddete karşı mücadeleye ek olarak, sürdürülebilir gelişme ve 2015 sonrası Milenyum Gelişme Hedefinin gerçekleştirilmesi için cinsiyet eşitliğinin politikaların göbeğinde olması için kuvvetli bir zemin oluşturacak.

Kaynak

The Lancet. Ending sexual violence in conflict and beyond. The Lancet, Volume 383, Issue 9934, Page 2019, 14 June 2014 doi:10.1016/S0140-6736(14)60972-7

Orijinal için: Savaşta Cinsel Şiddet

Yorumlar

1. Melahat Akdeniz

20 Temmuz 2014, 8:20 PM

Paylaşım için teşekkürler

Etiketler:

Son Paylaşımlar