Periton Diyalizi Yapılan Hastalarda Kalan Böbrek İşlevini Korumak İçin ACEİ ve ARB’ler

Cochrane derleme özeti

Rezidüel böbrek işlevi, periton diyalizi (PD) olan hastaların sağlık ve yaşam kalitesinde anahtar bir rol oynar. İşlevin daha iyi korunmasıyla birlikte mortalite düşer, 1 mL/dakika glomerüler filtrasyon hızı (GFH) kalsa dahi, birlikteki ölüm oranında %50 azalma olur.

PD hastalarına iki tip antihipertansif ilaç olan ACEİ’ler ve ARB’ler (primer olarak hipertansiyon veya kalp yetmezliğini kontrol için) sıkıkla yazılır ve son aşama böbrek hastalarına önemli kardiyovasküler faydalar sağlayabilir. Günümüzde PD hastalarına ACEİ ve ARB kullanımı savunulmakla beraber, destekleyen kanıtlar hala belirsiz. Araştırmalar, çoğunlukla rezidüel böbrek işlevinden çok kalp korumaya odaklıydı.

Bu derleme, PD hastalarında kalan böbrek işlevini korumada ACEİ ve ARB’lerin fayda ve zararlarını değerlendirmeyi hedefliyor. Toplam 257 katılımcıyla yapılan, 3’ü ARB, 3’ü ACEİ’lerle olmak üzere 6 araştırma derlendi.

Sürekli ayaktan periton diyalizi olan hastalarda uzun süre (12 ay ve üstü) ARB kullanımı, kalan böbrek işlevini korumada, diğer tansiyon ilaçlarına kıyasla anlamlı bir fayda sağladı. Ancak 6 aydan az kullanıldığında anlamlı fayda görülmedi.

Bir araştırma, diğer antihipertansiflere kıyasla uzun süre ACEİ (ramipril) kullanımı, kalan böbrek fonksiyonunun kaybında ve anüri oranında anlamlı azalma gösterdi.

ACEİ kullanımıyla birlikte görülen belli başlı yan etkiler olarak, sersemlik ve öksürük görüldü ve ARB’lerle kıyaslama yapan bir araştırmada, bu sonuç ölçütlerinde gruplar arasında fark olmadığı bulundu.

Kalan böbrek işlevini korumada ACEİ veya ARB kullanımı faydalı olsa da, araştırma ve katılımcı sayısının azlığı, halen PD hastalarında birinci seçenek antihipertansif tedavi olarak ACEİ ya da ARB kullanımını destekleyen yetersiz kanıt olduğu anlamına geliyor.

Kaynak

Zhang L, Zeng X, Fu P, Wu H. Angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers for preserving residual kidney function in peritoneal dialysis patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 6. Art. No.: CD009120. DOI: 10.1002/14651858.CD009120.pub2

Orijinal özet için: Periton Diyalizi Hastalarında ACEİ ve ARB Kulanımı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv