Karotiste Endarterektomi İçin Rutin Veya Seçici Şantlama

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Karotiste endarterektomi esnasında selektif şantlama ya da şantlama yapılmamasına kıyasla rutin şantlamanın etkilerini ve şantlama için hasta seçiminde kullanılan farklı metotların etkisini kıyasladık.

Arka plan

Felçlerin %20 kadarı karotis arterinin daralmasından olur. Bu daralmayı gidermek ve felç riskini azaltmak için karotis damarına endarterektomi ameliyatı yapılır. Ancak ameliyatın bizzat felce neden olma riski %5 – 10 arasında. Ameliyat esnasında bir silikon tüp ya da şant kullanarak geçici bir baypas sağlamak beyne giden kan akımının kesildiği süreyi kısaltabilir. Bu uygulama perioperatif felç riskini azaltabilir ancak arter duvarında hasara da neden olarak felç riskini de artırabilir. Şant ameliyatı üç kategoriye ayrılır: İlki rutin şantlamadır, cerrah her hastaya şant yerleştirir. İkincisinde şantlama seçilmiş hastalara yapılır, cerrah damarın klemplenmesinden sonra beynine giden kan yetersiz olan hastalarda şant kullanır. Bunda kime şant gerektiğini anlamak için ultrason gibi çeşitli izleme teknikleri kullanılır. Üçüncü yaklaşımda hiç şant kullanılmaz.

Çalışma özellikleri

Derlemeye uygun, 2013 Ağustosuna kadar yapılan 6 araştırma belirledik. Çalışmalara toplam 1270 katılımcı alındı. 3 çalışmada rutin şantlama, şantlama yapılmamasına karşı, 1 çalışmada rutin şantlama seçici şantlamaya karşı ve kalan ikisinde selektif şantlamada kullanılan farklı izlem yöntemleri birbiriyle kıyaslandı. Seçici şantlamayı şantlama yapılmamasında karşı kıyaslayan çalışma belirleyemedik. Derlenen çalışmaların tümünde şantlama genel anestezi altında endarterektomi olan hastalarda değerlendirildi. Katılımcı yaşları 40 - 89 arasında olup erkekler çoğunluktaydı. Raporlanan çalışmalarda katılımcılar 30 günden fazla izlenmedi.

Anahtar sonuçlar

Karotis endarterektomisi esansında şant kullanımı hakkında hala kanıt yok. Derlememiz şant kullanmanın bir faydasını gösteriyor ancak genel olarak sonuçlar istatistiksel anlamlı değil, daha fazla araştırma gerekiyor.

Kanıt kalitesi

Çalışmaların kalitesiyle ilgili ciddi problemler vardı genel olarak çalışma metodolojileri kötü raporlandı.

Kaynak

Chongruksut W, Vaniyapong T, Rerkasem K. Routine or selective carotid artery shunting for carotid endarterectomy (and different methods of monitoring in selective shunting). Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 6. Art. No.: CD000190. DOI: 10.1002/14651858.CD000190.pub3

Orijinal özet için: Karotis Endarterektomi Şant

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar