Orta Kulak Enfeksiyonlarından Korunmada Çinko Takviyesi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Orta kulak enfeksiyonları, özellikle küçük çocuklarda sık görülür, kulak ağrısı ve bazen geçici (seyrek olarak kalıcı) işitme kaybına neden olur. Çinko esansiyel mikro besinlerdendir, bağışıklık sisteminin en iyi şekilde işlemesinde ve enfeksiyona karşı dirençte rol oynar. Vücutta depolanamadığından düzenli olarak alınması gerekir. Düşük ve orta gelirli ülkelerde bazı insanlar, özellikle çocuklar sadece gıdadan yeterince çinko alamayabilir. Araştırmalarda enfeksiyon hastalıklarının önlenmesinde çinko takviyesinin potansiyel rolü incelendi. Bu derlemede çinko takviyelerinin orta kulak enfeksiyonlarını önlemede bir rolü olup olmadığını anlamaya çalıştık.

Çalışma özellikleri.

Tıbbi literatür 2014 Martına kadar araştırıldı. Çinko suplementi verilen ya da verilmeyen gruplara randomize edilen insanlarda orta kulak enfeksiyonlarını kıyasladık. Tümü de küçük çocuklarda yürütülen 10 araştırma derlemeye uygun bulundu. Çalışmalara her iki cinsten toplam 6820 katılımcı alındı. 9 araştırma düşük ve orta gelirli ülkelerde, 7’si sağlıklı çocuklarda yürütüldü.

Sonuçlar

Araştırmaların sonuçları sağlıklı çocuklarda çinko takviyelerinin orta kulak enfeksiyonu gelişimini önlediğine dair ikna edici kanıt sağlamadı. Ancak şiddetli derecede kötü beslenmiş çocuklarla yapılan bir küçük çalışmada çinko takviyesi alanlarda daha az orta kulak enfeksiyonu oldu. Tek ters etki olarak kusma görüldü.

Kanıt kalitesi

Derlenen araştırma kanıtları genel olarak yüksek kalitede ve kayırma hatası riski düşüktü. Derlenen çalışmaların tümünde de orta kulak iltihabı ikincil sonuç ölçütü olarak incelendi. Bu yüzden daha az duyurulmuş veya elektronik bilgi tabanlarında daha kötü indekslenmiş araştırmaların atlanmış olma potansiyeli var.

Kaynak

Gulani A, Sachdev HS. Zinc supplements for preventing otitis media. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 6. Art. No.: CD006639. DOI: 10.1002/14651858.CD006639.pub4

Orijinal özet için: Otite Karşı Çinko

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv