HIV Hastalarının Tedaviye Erişimini Artırmak İçin Bakımı Hekimlerden Hemşirelere Aktarmak

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Düşük ve orta gelirli ülkelerde sağlıkçı açığının büyüklüğü, HIV ile enfekte olan hastaların anti-retroviral tedaviye erişimini kısıtlıyor. Bu durum HIV hastalığının getirdiği külfetin en büyük olduğu ve eğitimli hekime erişimin sınırlı olduğu yerlerde görülüyor. Bakım görevini hekimden, hekim dışı personele kaydırmanın ART gereken tüm hastalar için hem yüksek kalitede hem de güvenli bir bakım sağlayıp sağlamayacağını değerlendirmeyi hedefledik.

Çalışma özellikleri

HIV bakım programlarından veri toplayan 4 randomize kontrollü araştırma ve 2 kohort çalışması bulduk. Tüm araştırmalar Afrika’da 1 yıla kadar izlenen erişkinlerle yapıldı. Kanıtlar 2014 Martına kadar güncel.

Üç tip bakım tanımladık:

* ART’ye başlama ve sürdürmede hekime karşı hemşire ya da sağlık memuru bakımı,

* ART’yi sürdürmede hekime karşı hemşire ya da sağlık memuru,

* ART’yi sürdürmede hekime karşı toplum sağlığı çalışanı

Anahtar sonuçlar

Araştırma verilerinden, HIV tedavisini hemşireler başlatıp izlem sağladığında, 1 yıllık izlemde ölümlerde fark olmadığı ve hastayla temas kaybı oranlarının düştüğünü gösteren yüksek kalitede kanıtlar bulduk (n = 2770). Ancak 2 kohort çalışmasından sağlanan düşük kalitede veriler, görev değişimi yapan grupta ölüm riskinin artabileceğini gösteriyor (n = 39 160), ancak izlemde ilişki kaybedilen hastalarda fark bulunmadı.

İki araştırmada, tedaviyi hekim başlatıp hemşire izlem yaptığında ölümlerde ve izlemde temas kaybedilen hasta sayısında muhtemelen fark olmadığını gösteren orta kalitede kanıt bulduk (n = 4332).

Bir kohort çalışmasından sağlanan daha düşük kalitede kanıtlar, hemşirelerin tedavi ettiği grupta bir yıl sonunda ölümler ve izlemde kaybedilen hastaların daha az olabileceğini gösterdi.

Tek bir araştırmada, hekim öncülüğündeki bakıma kıyasla ART, toplum içinde eğitimli saha çalışanlarınca sağlandığında, muhtemelen ölümlerde ve izlem sırasında hasta kayıplarında fark olmadığına dair orta kalitede kanıt bulduk (n= 559).

Kaynak

Kredo T, Adeniyi FB, Bateganya M, Pienaar ED. Task shifting from doctors to non-doctors for initiation and maintenance of antiretroviral therapy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 7. Art. No.: CD007331. DOI: 10.1002/14651858.CD007331.pub3

Orijinal özet için: HIV Hastasının Tedavisinde Hemşire Bakımı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv