İleri Prostat Kanserinde Androjen Baskılama Monoterapisi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

İleri prostat kanseri olan erkeklerde androjen baskılama monoterapilerinin (Tıbbi ya da cerrahi kastrasyona kıyasla non-steroid antiandrojenler) etkilerine dair kanıtları derledik.

Arka plan

Prostat kanseri en öldürücü altı kanser arasındadır ve tedavi hastalara şiddetli sıkıntı yaşatır. İleri prostat kanseri prostat bezinin dışına yayılmış ya da lenf bezlerine, kemiğe ve/veya başka bölgelere metastaz yapmıştır. Halen bu aşamadaki hastalarda androjen baskılama tedavisi olağan kullanılmakla beraber ileri prostat kanserinin şifa verici bir tedavisi bulunmuyor. Prostat kanserinin ileri aşamalarındaki hastalarda androjen baskılama monoterapilerinin etkisini anlamayı amaçladık.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 2013 Aralığına kadar günceldir. Toplam 3060 katılımcı ile yürütülen 11 araştırmayı derledik. Katılımcıların izlem süresi 6 ayla 6 yıl arasında değişkendi. 7 çalışmada yazarlar muhtemel çıkar çatışması beyan ettiler. Üç çalışmada çıkar çalışması olmadığı bildirildi. Bir çalışmada yazarlar analizin herhangi bir aşamasında ya da veri yorumlamada rolü olmayan bir sponsordan bağış aldıklarını bildirdi.

Anahtar sonuçlar

Non-steroid antiandrojen kullanımı genel sürviyi düşürdü ve klinik ilerleme ve tedavi başarısızlığını artırdı. Alt grup analizleri metastatik kanserli erkeklerde non-steroid antiandrojenlerin, genel sürvi, klinik ilerleme ve tedavi başarısızlığı açısından kastrasyona kıyasla daha az faydalı olduğunu gösterdi. Antiandrojen alan katılımcılarda yan etkiler nedeniyle tedaviyi bırakma ihtimali de daha yüksekti. Antiandrojenlerle meme ağrısı, meme dokusunda büyüme veya fiziksel güçsüzlük yakınmaları riski de arttı. Terlemeyle birlikte şiddetli sıcak hissi ve nabız hızlanması, kanama, gece idrara kalkma, cinsel istek kaybı, aşırı yorgunluk ve olağandan normalden daha fazla işeme ihtiyacı riskleri kastrasyonla arttı. Diğer yan etkilerde fark görülmedi. Non-steroid antiandrojenlerin kansere spesifik sürvi ve biyokimyasal ilerlemeye etkileri belirsiz kaldı.

Kanıt kalitesi

Derlenen çalışmalar kötü yürütüldü ve kanıt kalitesine orta değer biçildi. Bu yapılacak daha fazla araştırmanın sonuçların doğruluğuna olan güvenimize önemli bir etki göstermesinin muhtemel olduğu anlamına geliyor.

Kaynak

Kunath F, Grobe HR, Rücker G, Motschall E, Antes G, Dahm P, Wullich B, Meerpohl JJ. Non-steroidal antiandrogen monotherapy compared with luteinising hormone–releasing hormone agonists or surgical castration monotherapy for advanced prostate cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 6. Art. No.: CD009266. DOI: 10.1002/14651858.CD009266.pub2

Orijinal özet için: İleri Proctat Ca. Antiandrojen

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv