Akut Periton Diyalizi İçin İki Solüsyon

Cochrane derleme özeti

Akut böbrek hasarı (ABH) bikarbonat ya da laktat kullanılan akut periton diyaliziyle (PD) tedavi edilebilir. Bu derlemede laktat ve bikarbonat solüsyonlarının etkinliği kıyaslandı.

Yaptığımız kapsamlı literatür taramasında bu iki solüsyonu kıyaslayan, 20 katılımcılı sadece bir randomize kontrollü araştırma bulduk. Mortalite ve ters olaylar gibi klinik açıdan önemli sonuç ölçütlerinde, bikarbonat ve laktat solüsyonları arasında fark olmadığı bulundu.

Bikarbonatın laktata karşı daha önce bildirilen faydasını sonradan yapılan araştırmalar konfirme etmedi.

ABH’li hastalarda yapılan bu tek araştırmanın sistematik derlemesinde, iki diyaliz solüsyonu arasında gösterilebilecek anlamlı bir fark bulunmadı.

Kaynak

Bai Z, Yang K, Tian J, Ma B, Liu Y, Jiang L, Tan J, Liu T, Chi I. Bicarbonate versus lactate solutions for acute peritoneal dialysis. Cochrane Database of SystematicReviews 2014, Issue 7. Art. No.: CD007034. DOI: 10.1002/14651858.CD007034.pub3

Orijinal özet için: Periton Diyalizinde Laktatlı Solüsyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar