Sedasyonda Her Gün Kesinti Yapmak Ağır Hastalarda Makineye Bağlı Geçen Zamanı Azaltır mı?

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Ağır hastalara mekanik ventilasyon (MV) gibi yaşam destek teknolojileri gerekir. Bu hastalar, hastalıklarıyla ilişkili olarak ağrı, sıkıntı ve uyku bozuklukları yaşayabilir. İyi ağrı kontrolü ve yeterli sedasyon önemlidir, ancak çok fazla sedatif ilaç kullanmak da makineye bağlı geçen zamanı ve pnömoni gibi zararlı etkilerin ihtimalini artırabilir

Halen mevcut ilaçların, ağır hastalarda kullanımını güçleştiren birçok özelliği bulunuyor. Bu özellikler dikkatle ayarlanmadığında ilacın vücutta birikmesine yol açabilir. Bu ilaçlar sürekli infüzyon şeklinde verildiğinden kan düzeyleri stabil kalır ve doz ayarı klinisyenin yargısına bırakılır. İlaç birikiminden kaçınmak için doz ayarlamada birkaç metot kullanılır. Bazı araştırmalarda, ilacın her gün bir müddet kesilmesinin, vücudun ilacı temizlemesine izin verip, hastayı daha uyanık tutacağı ve hastanın makineden bağımsızlığa daha erken hazır olacağını öne sürüldü.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 2014 Şubatına kadar güncel.

Çalışma özellikleri

Mekanik ventilatöre bağlı, toplam 1282 kritik hastayla yapılan 9 araştırmayı derledik. Araştırmalarda sedasyona her gün ara verilmesi, kesintisiz infüzyona karşı kıyaslandı. Araştırmalar tüm dünyada yapıldı ve gerek tıbbi gerekse cerrahi ağır hastalar alındı.

Anahtar sonuçlar

Sedasyona her gün ara vermenin; mekanik ventilasyon süresini, hastanede ve YBÜ’de kalış sürelerini, ölümleri ve kullanılan ilaç miktarını azalttığına dair kuvvetli kanıt bulamadık.

Kazayla solunum tüpü ya da invazif cihazların çıkması ya da delirium oranı gibi ters olaylara etki belirsizdi. Ancak bu müdahale yapılan hasta grubunda trakeostomi daha seyrek yapıldı.

Sedasyon uygulamalarının tüm dünyada değişken olduğu bilinir. Kuzey Amerika’da yürütülen çalışmaların analizi, günlük kesintili sedasyon yapılan hastaların mekanik ventilatörde geçirdiği zamanda, yapılmayanlara kıyasla azalma gösterdi.

Kanıt kalitesi

Çalışma bulgularımızı yorumlar ya da uygularken dikkat edilmesini tavsiye ederiz. Bu sonuçlar, az sayıda ve metodolojik açıdan, hastalar açısından ve uygulanan klinik bakım açısından heterojen çalışmayı temel alıyor ve genel sonuçlarımız etki yokluğunu gösteren düzeyi ancak biraz aşıyor.

Kaynak

Burry L, Rose L, McCullagh IJ, Fergusson DA, Ferguson ND, Mehta S. Daily sedation interruption versus no daily sedation interruption for critically ill adult patients requiring invasive mechanical ventilation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 7. Art. No.: CD009176. DOI: 10.1002/14651858.CD009176.pub2

Orijinal özet için: Yoğun Bakım Hastasında Sedasyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv