Beyin Tümörü İçin Ameliyat Yapılan Hastalarda Beyin Dokusunun Relaksasyonu İçin Hipertonik Saline Ka

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Beyin tümörü için kraniyotomi yapılan hastalarda beyin relaksasyonu sağlamada mannitol ve hipertonik salinin etkinliğine dair kanıtları derledik.

Arka plan

Beyin tümörü olan hastalarda tümörü çıkarmak için kafatası açılır (kraniyotomi). Beynin dokusunun relaks olması cerrahın kafatası kemiğini ve tümörü beynin sağlıklı kısımlarına zarar vermeden kolayca çıkarabilmesini sağlar. Bu relaksasyon genellikle hipertonik bir sıvı olan mannitolle sağlanır. Hipertonik sıvıların konsantrasyonu vücut ve doku sıvılarına göre yüksektir. Bazı cerrahlar bunun yerine hipertonik salin kullanır. Hipertonik salin kullanımının mannitolden daha iyi ya da kötü olup olmadığını anlamayı hedefledik.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 2013 Ekimine kadar güncel. Her iki cinsten 28 gün 18 yaş arası çocuklar ve erişkinlerin beyin tümörü ameliyatlarında mannitol ve hipertonik salin kullanımıyla ilgili araştırmaları seçtik. Araştırmamızı 2017 Ocağında yeniledik ve bulunan 5 yeni araştırmayı gelecekteki derlemeye eklenmek üzere listemize ekledik.

Anahtar sonuçlar

Toplam 527 katılımcıyla yapılan 6 araştırmayı derledik.

Üç çalışmada beyinde sağlanan relaksasyon düzeyi raporlandı. Hipertonik salin mannitolden daha iyi relaksasyon sağlayabiliyor.

Yoğun bakım ünitesinde ve hastanede kalış süresi bir çalışmada raporlandı.

Mannitol veya hipertonik salinin mortaliteye, hastanın postop 3. aydaki durumuna ve yaşam kalitesine etkisi raporlanmadı.

Sonuçlarımıza dayanarak ameliyat esnasında hipertonik salin alan 100 hastadan 22 kadarında yeterli relaksasyon sağlamada başarısız olunurken, mannitol verilen 36 hastada başarısızlık olmasını bekleyebiliriz.

Kanıt kalitesi

Hipertonik salin kullanımıyla sağlanan beyin relaksasyonuyla ilgili kanıtların kalitesi düşük. İki sıvının kullanımıyla uzun vadeli mortalite, uzun vadeli sonuç ölçütleri, ters olaylar ve yaşam kalitesi gibi daha önemli konuları değerlendirmek için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Prabhakar H, Singh G, Anand V, Kalaivani M. Mannitol versus hypertonic saline for brain relaxation in patients undergoing craniotomy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 7. Art. No.: CD010026. DOI: 10.1002/14651858.CD010026.pub2

Orijinal özet için: Beyin Ameliyatında Mannitol Veya Salin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv