İlaca Dirençli Parsiyel Epilepside Ek Tedavi Olarak Felbamat

Cochrane derleme özeti

Güncelleme

Derleme sorusu

Bu derlemede ilaca dirençli parsiyel başlangıçlı epilepside diğer ilaçlara ek olarak kullanılan felbamatın etkisini değerlendirmeyi amaçladık.

Arka plan

Epilepsili hastaların %30 kadarı çoklu ilaç kullanımına rağmen nöbet geçirmeye devam eder. Felbamat ikinci nesilden bir antiepileptik ilaç. Ancak diğer ilaçlara ek olarak kullanıldığında etkili olup olmadığı belirsiz.

Çalışma özellikleri

Diğer antiepileptik ilaçlarla birlikte kullanılan felbamatın etkisi hakkında erişilebilen tüm kanıtları gözden geçirdik. Bu derlemeye 4 randomize kontrollü araştırma dahil edildi.

Anahtar sonuçlar

Felbamatın nöbet sıklığını %50 ya da daha fazla azaltmada plasebodan daha iyi olduğunu gösteren net kanıt bulamadık.

Bunun yanı sıra katılımcıların tolere edilemeyen ters etkiler nedeniyle ilaç almayı bıraktığına dair de net kanıt bulunamadı.

Kanıtların kesinliği

Bu derlemeye alınan 4 araştırmanın küçük ve kanıt kalitesinin düşük olduğuna dikkat edilmesi önemli. Kanıtlar 20 Ekim 2016 tarihine kadar güncel.

Kaynak

Shi L, Dong J, Ni H, Geng J, Wu T. Felbamate as an add-on therapy for refractory partial epilepsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 7. Art. No.: CD008295. DOI: 10.1002/14651858.CD008295.pub4

Orijinal özet için: Epilepside Felbamat

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

2014 Versiyonu

Cochrane derleme özeti

Epilepsi kronik ve malûliyet verici bir nörolojik hastalık olup popülasyonun %1 kadarını etkiler. Epilepsili hastaların %30 kadarı mevcut ilaçlara dirençlidir. Bu derlemede, ikinci kuşak antiepileptik ilaçlardan biri olan felbamatın standart ilaçlara ek olarak kullanımının etkisi değerlendirildi. Toplam 153 katılımcıyla yürütülen sadece 3 randomize kontrollü araştırma bulundu. Çalışma tasarımları farklıydı. İlaca dirençli kısmi başlangıçlı epilepside ek tedavi olarak felbamat kullanımını destekleyen sınırlı miktarda kanıt var ve başka çalışmalar yapılması gerekiyor.

Kanıtlar 24 Temmuz 2013 tarihine kadar güncel.

Kaynak

Shi L, Dong J, Ni H, Geng J, Wu T. Felbamate as an add-on therapy for refractory epilepsy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 7. Art. No.: CD008295. DOI: 10.1002/14651858.CD008295.pub3

Orijinal özet için: Refrakter Epilepsi Felbamat

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv