Alzheimer Hastalığı Tedavisinde Statinler

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Kanda kolesterol düzeyinin yüksek olmasının Alzheimer hastalığı ve vasküler bunamanın nedenine katkısı olduğu düşünülür. Statin ailesinden ilaçlar (lovastatin, pravastatin, simvastatin ve diğerleri) güçlü kolesterol düşürücü ilaçlardır ve kalp damar hastalığı olan ya da riski olan insanlarda kolesterolü düşürmek için birinci seçenek tedavilerdir. Statinlerin demans tedavisinde muhtemel rolü çok ilgi odağı oldu.

Çalışma özellikleri

İki derleme yazarı birbirinden bağımsız olarak, en az 6 ay süreyle statine karşı plasebo kullanılan çalışmalar için bilimsel veri tabanlarını araştırdı. Derlemeye standart klinik kriterlere göre muhtemel veya mümkün Alzheimer tanısı olan hastalar dâhil edildi. Bulgular 2014 Ocağına kadar günceldir.

Anahtar sonuçlar

Toplam 1154 hasta (50 – 90 yaş) ile yürütülen 4 araştırma belirledik. Çalışmalarda Alzheimer hastalığının şiddetini değerlendirmek için standart testler kullanıldı. İkisi büyük üç çalışmadan sağlanan sonuçlara göre statinlerin bunamada bilişsel bozulmanın tedavisinde faydası olduğuna dair kanıt bulamadık.

Kanıt kalitesi

İki küçük çalışmanın yanı sıra iki büyük randomize kontrollü araştırma derledik, kanıt kalitesinin yüksek olduğu hissindeyiz.

Kaynak

McGuinness B, Craig D, Bullock R, Malouf R, Passmore P. Statins for the treatment of dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 7. Art. No.: CD007514. DOI: 10.1002/14651858.CD007514.pub3

Orijinal özet için: Demans Tedavisinde Statinler

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv