Ameliyatta Hekim Veya Hekim Dışı Anestezist

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Halen cerrahiye artan bir talep var, sağlık hizmeti sunucuları baskı altında ve tıbbi kalifiye anestezist sayısının yetersiz kalacağı tahmin ediliyor. Bu derlemede anestezinin, hemşire anestezistler tarafından etkili ve güvenli bir şekilde, anestezist hekimlere eşit olarak verilip verilemeyeceğini değerlendirmeyi amaçlıyor.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 13 Şubat 2013 tarihine kadar güncel. Konuya ilişkin 6 araştırma bulundu. 5 çalışma ABD’de kıyaslama grubuyla yapılan, 2 - 11 yıllık büyük gözlemsel çalışmalar olup biri Haiti’de yapılan çok daha küçük ve 12 haftalık bir çalışmaydı. Çalışmalardaki katılımcı sayısı 1.5 milyondan fazlaydı. Bu çalışmaların bilgileri Amerikan sigorta veri tabanlarından (Medicare) ve hastane kayıtlarından sağlandı. Küçük çalışma Haiti’deki 2008 fırtınalarından sonra acil tıbbi servislerde yapıldı.

Anahtar sonuçlar

2 çalışmada anestezinin, hemşire ya da uzman hekim tarafından verilmesiyle ölen hasta sayısında fark olmadığı ifade edildi.

Bir çalışmada anestezi hemşire tarafından verildiğinde uzman hekimlerin vermesine kıyasla daha düşük ölüm oranı olduğu bildirildi.

Bir çalışmada hemşire anestezistlerle ölüm riskinin, hekim anestezist tarafından denetlenen ya da anestezi ekibiyle birlikte çalışanlara kıyasla daha düşük olduğunu bildirirken diğeri denetleme veya ekip yaklaşımına kıyasla ölümlerin daha fazla olduğunu bildirdi.

Diğer çalışmalar değişken sonuçlar bildirdi.

Benzer şekilde çalışmalar arasında, hastalara anestezi verene bağlı olarak komplikasyon oranlarında da değişkenlik vardı.

Kanıt kalitesi

Verilerin çoğu, raporlamada hatalar içermesi mümkün olan büyük veri tabanlarından geldi. Hastalar arasında, çalışma sonuçlarındaki değişkenlikten sorumlu olabilecek, örneğin daha ağır hastaların hekim tarafından tedavi edilmiş olabileceği gibi ya da hemşire anestezistin tıbbi kaynakları daha az olan hastanelerde çalışabilmesi gibi önemli farklar da olabilir. Çalışmaların birkaçında bu potansiyel farklar hesaba alındı ancak bunun sonuçlardan emin olmamıza izin yetecek derecede iyi yapıldığı belirsiz. Bazı çalışmalarda da fon kaynaklarından gelen potansiyel kirletici etkiler de vardı.

Sonuçlar

Verilerin hiçbiri yeterince yüksek kalitede olmayıp çalışmalar tutarsız bulgular sağladığı için mevcut kanıtlardan, tıbbi bakımda hemşire anestezist ve hekim anestezist arasında bir fark olup olmadığını söylemenin mümkün olmadığı sonucuna vardık.

Kaynak

Lewis SR, Nicholson A, Smith AF, Alderson P. Physician anaesthetists versus non-physician providers of anaesthesia for surgical patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 7. Art. No.: CD010357. DOI: 10.1002/14651858.CD010357.pub2

Orijinal özet için: Anestezist Hemşire

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv