Bası Yaralarının Tedavisinde Fototerapi

Cochrane derleme özeti

Baskı yaraları nedir?

Dekubitus ülserleri olarak da bilinen bası yaraları, ciltte sabit bası ya da sürtünmenin neden olduğu yaralardır. Genellikle hareketsiz ya da kendi kendilerine hareket edebilmesi güç, örneğin yaşlı ya da felçli hastalarda görülür. Bu yaralar sıklıkla topuk ve kalçalar, kuyruk sokumu gibi kemikli bölgelerde görülür. Her zaman iyileşmezler, iyileşmeleri de çok zaman alabilir.

Fototerapi nedir?

Fototerapide tedavi edilecek vücut kısımları gün ışığı ya da spesifik bir dalga boyunda ışığa maruz bırakılır. Çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılabilir, sadece ışık değil laser de kullanılabilir. Fototerapi bası yaralarında iyileşme süresini kısaltabileceği ümidiyle kullanılıyor.

Derlemenin amacı

Derlememizde, standart bakıma ek olarak kullanılan fototerapi tedavilerinin bası yaralarının iyileşme süresini kısaltıp kısaltmadığını anlamaya çalıştık. Standart bakıma eklenen fototerapi; sadece standart bakımla ya da standart bakıma eklenen sahte fototerapiyle veya eklenen başka tip fototerapiyle kıyaslanabilir.

Derlemenin sonuçları

Tıbbi literatür 7 Nisan 2014 tarihine kadar araştırıldı ve toplam 403 katılımcılı 7 çalışma bulundu. 6 çalışmada fototerapi sadece standart bakım yapılmasına karşı, birinde de standart bakıma eklenen sahte fototerapiyle kıyaslandı. Sadece bir çalışmada, üçüncü bir tedavi grubunda başka tip fototerapi araştırıldı.

İki çalışmada bası yarasının tamamen iyileşme süresi raporlandı ve fototerapi grubunda UV tedavisi alan hastalarda iyileşme süresinde kısalma gösterdi. Ancak çalışmalar küçük, çalışma kalitesi düşük ve kayırma hatası riski belirsizdi ve bulgular tesadüfe bağlı olabilir, bu nedenlerle sonuç dikkatle yorumlanmalıdır.

Diğer çalışmalarda ya çelişkili sonuçlar bildirildi ya da araştırmalarda değişen ölçütler/ölçüm zamanlamaları kullanıldı, bu nedenle bası yaralarının tedavisinde fototerapinin etkili olup olmadığına karar veremedik.

İki araştırmada zararlı etkiler raporlandı ve fototerapiyle standart tedavi grupları arasında anlamlı fark olmadığı bildirildi. Dört araştırmada fon bilgisi verildi, ikisi endüstriden kalanları kurumsal bağışlar aldı. Yaşam kalitesi, hastanede kalış süresi, ağrı ve maliyet raporlanmadı.

Bu derlemede bası yaralarında rutin tedavi olarak fototerapi kullanımını destekleyen yetersiz kanıt sağlayan sadece birkaç küçük çalışma belirlendi. Bu tedavinin işe yaradığı ve güvenli olduğunu kesinleştirebilmek için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Chen C, Hou W, Chan ESY, Yeh M, Lo HDaniel. Phototherapy for treating pressure ulcers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 7. Art. No.: CD009224. DOI: 10.1002/14651858.CD009224.pub2

Orijinal özet için: Bası Yarası Tedavisinde Fototerapi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv