İnhaler Steroidler Çocuklarda Büyümeyi Geciktirir mi?

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

İnhaler kortikosteroidlerin (İKS) ısrarcı astımı (yani belirtilerin kontrolü için düzenli ilâç kullanımı gereken şiddetli astım) olan çocuklarda büyümeyi etkileyip etkilemediğine dair kanıtları derledik.

Arka plan

Astım tedavi rehberleri ısrarcı astımlı olan çocuklarda birinci seçenek tedavi olarak İKS tedavisini öneriyor. Çocuklarda İKS tedavisi genel olarak güvenli görülmekle beraber, hekimle ve ebeveyn İKS’nin büyümeyi olumsuz etkileme potansiyeli konusunda daima kaygılıdır.

Araştırma tarihi

2014 Ocak ayına kadar yayınlanan çalışmaları aradık.

Çalışma özellikleri

Bu derlemeye ısrarcı astımı olan 18 yaşına kadar çocuklarda herhangi bir tipte inhalasyon cihazıyla en az üç ay süreyle günlük kortikosteroid kullanımını plaseboya veya steroid dışı ilaçlara karşı kıyaslayan araştırmaları dâhil ettik.

Anahtar sonuçlar

Hafif-orta şiddette astımı olan toplam 8471 çocukla yapılan 24 araştırmayı derledik. Bu araştırmaların 5’i Afrika, Asya-Pasifik, Avrupa ve Amerika’nın düşük ve yüksek gelirli ülkelerinde olmak üzere uluslararası olup %80’i çok merkezliydi. Çalışmaların %68’i ilaç şirketlerinden mali destek aldı.

Araştırmaların meta analizi İKS ile tedavi edilen çocukların ilk yıl esnasında bu ilacı almayanlara göre yılda 1 santim daha az büyüyebildiğini gösterdi. İKS ile ilişkili büyüme gecikmesinin boyutları ilacın tipine bağımlı olabilir. Büyüme gecikmesi ilk yılda maksimal olup tedavinin devam eden yıllarında daha az belirgin görünüyor. Bu derlemede sunulan kanıtlar günlük İKS kullanımının ısrarcı astımı olan 18 yaşına kadar çocuklarda boyda küçük bir azalmaya neden olabildiği sonucunu çıkarmamıza izin veriyor. Bu etki bu ilaçların astım kontrolünde sağladığı bilinen faydasına kıyasla küçük görünüyor.

Kanıt kalitesi

25 çalışmanın 11’inde randomizasyonun nasıl garanti edildiği raporlanmadı. 6 çalışmada da araştırmacı körlenmesi hakkında bilgi verilmedi. Ancak bu araştırmalar meta analizden çıkarıldığında sonuçlar neredeyse değişmeden kaldığı için bu metodolojik kısıtlamaların kanıt kalitesine anlamlı bir etkisi olmayabilir.

Kaynak

Zhang L, Prietsch SOM, Ducharme FM. Inhaled corticosteroids in children with persistent asthma: effects on growth. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 7. Art. No.: CD009471. DOI: 10.1002/14651858.CD009471.pub2

Orijinal özet için: Astımda İKS ve Büyüme Gecikmesi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv