Epidural Boşluğu Tanımlamada Direnç Kaybı Tekniğinde Saline Kıyasla Hava Kullanımı

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Epidural boşluğu tanımlamada kullanılan direnç kaybı tekniği (DKT) kullanılırken (pistona karşı direncin aniden kaybolması) hava mı salin mi daha etkili ve komplikasyonları azaltmada güvenli ve hekimlere klinik pratikleri için ne yol gösterilebilir? Epidural boşluk omuriliğin etrafında yer alır.

Arka plan

Anestezi uzmanları arasında yapılan bir anket, cevaplayanlardan %53’ünün DKT’yi salin kullanarak, %37’si hava, %6’sı ikisini birden kullanarak; %3’ünün ise üstteki DKT yaklaşımlardan bir ile birlikte ya da olmadan başka bir teknikle uyguladığını gösteriyor. Epidural boşluğu belirlemek için kullanılan metotlar iyi kalitede anestezi için ve epidural hematom ve arada görülen alt bel ağrıları gibi komplikasyonlardan kaçınmak için önemlidir.

Çalışma özellikleri

Cerrahi prosedüre giren erişkinler, doğuran gebeler ve postop ağrı kesici alan hastalar araştırıldı. Kanıtlar 2013 Eylülüne kadar günceldir. Toplam 852 katılımcı ile yürütülen 7 araştırma bulduk. Katılımcıların maksimal izlem süresi doğum sonrası 24 saatti.

Anahtar sonuçlar

İzleyen sonuçlar araştırıldı: Epidural boşluğun yerini belirleyememe, hatalı kateter yerleştirme; kombine spinal epidural başarısızlık; bloke olmayan segmentler ve ağrı. Hava ya da salin kullanıldığında sonuçların farklı olduğuna dair ikna edici kanıt bulamadık.

Kanıt kalitesi

Çalışmalar ancak makul bir düzeyde iyi yürütüldüğünden (sonuçlar çalışmalar arasında çok benzer; tasarımla ilgili küçük sorunlar ve yeterli veri yok) genel kanıt kalitesine düşük değer biçtik. Bu derlemede bildirilen sonuçların çoğu doğuran gebelerden sağlandığından sonuçların uygulanabilirliği zayıf olabilir.

Karar

Düşük kalitede kanıtlar DKT tekniği ile epidural boşluk belirlemede ve komplikasyonları azaltmada salin ya da hava kullanımı arasında sonuçların fark etmediğini gösteriyor.

Kaynak

Antibas PL, do Nascimento Junior P, Braz LG, Vitor Pereira Doles J, Módolo NSP, El Dib R. Air versus saline in the loss of resistance technique for identification of the epidural space. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 7. Art. No.: CD008938. DOI: 10.1002/14651858.CD008938.pub2

Orijinal özet için: Havaya Karşı Salin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv