Sezaryende Uterusla İlgili Cerrahi Teknikler

Cochrane derleme özeti

Sezaryen ameliyatı bebek ve plasentayı doğurtmak için karından yapılan olağan bir ameliyattır. Teknikler klinik duruma ve cerrahın tercihine bağlı olarak değişir. Bebekte doğum travmasında herhangi bir potansiyel azalmanın annede sağlığın bozulmasına karşı tartılması gerekir. Bunu etkileyen faktörler sadece cerrahi prosedürün süresi ve annenin kan kaybı değil aynı zamanda annenin postop ağrısı, kan kaybının sürmesi ve anemi gelişimi, ateş ve yara enfeksiyonudur. Bunların dışındaki komplikasyonlar olarak emzirme, idrar yapma, uzun vadede fertilite problemleri ve gelecekteki gebeliklerde uterus yırtılması gibi komplikasyonlar veya ileride yapılacak ameliyatlarda risk artışı bulunur.

Kullanılacak en uygun cerrahi teknikleri aydınlatmak için tıbbi litertürdeki randomize kontrollü çalışmaları aradık. Bu derlemeye toplam 17 808 kadınla yapılan 27 araştırma dâhil edildi. Araştırmalardan hiçbirinde uterus insizyonu tipi değerlendirilmedi. 18 araştırmanın sonuçlarında uterin insizyonun tek tabakalı kapatılmasıyla birlikte kan kaybında ve operasyon süresinde azalma raporlandı. Bu çalışmalarda karına giriş için yapılan cerrahi prosedür de farklıydı ve bunun kan kaybı ve ameliyat süresindeki azalmaya katkısı olabilir.

5 araştırmada, 2141 kadında uterus insizyonu sırasındaki künt ve keskin disseksiyonlar ve başka iki çalışmada otomatik dikiş cihazları standart histerotomiyle kıyaslandı (300 kadın).

Künt cerrahiyle birlikte ortalama kan kaybında ve prosedür süresinde azalma vardı. Otomatik sütür cihazının kullanımı prosedürel kan kaybını net olarak azaltmadı ancak operasyon süresini artırdı. Genel olarak araştırmalar kadınlar için klinik sonuç ölçütlerinden çok ameliyattaki kan kaybı ve harcanan süreye odaklıydı. Çalışmaların metodolojik kaliteleri değişkendi.

Kaynak

Dodd JM, Anderson ER, Gates S, Grivell RM. Surgical techniques for uterine incision and uterine closure at the time of caesarean section. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 7. Art. No.: CD004732. DOI: 10.1002/14651858.CD004732.pub3

Orijinal özet için: Sezaryen Teknikleri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv