Allojenik Kök Hücre Naklinden Sonraki Graft Versus Host Hastalığının Önlenmesinde Metotreksata Karşı

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Allojenik kan yapıcı kök hücre nakli, sağlıklı bağışçıdan alınan kök hücrelerin alıcıya naklidir. Kök hücre nakli yapılan hastalar, graft versus host hastalığı (GVHH) gelişim riski altındadır. GVHH, nakledilen hücrelerin alıcının vücudundaki hücreleri yabancı olarak algılayıp saldırması sonucu ortaya çıkar. Mikofenolat mofetil ve metotreksat olağanda insan vücudunun greftlere karşı gösterdiği reaksiyonları baskılamak ve GVHH’yi önlemek için olağan kullanılan ilaçlardır. Toplam 174 katılımcıda GVHH’yi önlemede mikofenolat mofetili metotreksata karşı kıyaslayan 3 randomize kontrollü araştırmayı derledik. Kanıtlar 2014 Martına kadar güncel.

Çalışma özellikleri

2 araştırmadaki tüm katılımcılara siklosporin, bir diğerindekilere takrolimus da verildi. 1 araştırma kamu ve endüstri kaynaklarından fon sağlarken ikincisi kamu kaynaklarından fon sağladı. Üçüncüsünde fon kaynağı bildirilmedi.

Anahtar sonuçlar

Sonuçlarımız mikofenolat mofetille metotreksat arasında sürvi, GVHH insidensi, hastalık nüksü ve tedaviyle ilişkili ölümlerde klinik olarak anlamlı fark olmadığını gösterdi. Mikofenolat mofetille tedavi edilen hastalarda bağışçı hücrelerinden yeni platelet yapımı metotreksata göre daha kısa zamanda başladı. Bunun yanında yan etkiler anlamında mikofenolat mofetille tedavi olan hastalarda şiddetli mukozit olma, parenteral beslenme gereği ve ağrı kesici kullanma ihtimali daha azdı.

Çalışmalarda yaşam kalitesiyle ilişkili veri raporlanmadı.

Özet olarak GVHH’nin önlenmesinde mikofenolat mofetil ve metotreksat kabul edilebilir tedaviler olarak kalıyor ancak mikofenolat mofetille mokozit gibi zararların insidensi ve ilişkili destekleyici bakım gereği daha düşük görünüyor.

Kanıt kalitesi

Genel kanıt kalitesi düşük.

Kaynak

Kharfan-Dabaja M, Mhaskar R, Reljic T, Pidala J, Perkins JB, Djulbegovic B, Kumar A. Mycophenolate mofetil versus methotrexate for prevention of graft-versus-host disease in people receiving allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 7. Art. No.: CD010280. DOI: 10.1002/14651858.CD010280.pub2

Orijinal özet için: Graft Versus Host

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar