Çocuk Ve Ergenlerde Femur Şaft Kırklarının Tedavisinde Farklı Metotlar

Cochrane derleme özeti

Çocuklarda femur şaft kırıkları nadir görülmekle beraber uzun süre hastanede tedavi ve bazen ameliyat gerektirir. Bu durum önemli bir rahatsızlık yaratır ve çocuk ve ailenin yaşamını alt üst eder. Derlememizde bu kırıkların tedavisinde kullanılan farklı metotlar kıyaslandı. Ameliyatta kırık kemikleri bir araya getirmek için içeriden yerleştirilen çiviler, harici bir çerçeveye tutturulan pinler (eksternal fiksasyon) gibi farklı metotlar kullanılır. Ameliyatsız veya konservatif tedavide traksiyonla birlikte ya da olmadan çeşitli alçılı tespitler kullanılır.

Tıbbi literatürü 2013 Ağustosuna kadar taradık. Toplam 527 çocuk katılımcıyla yürütülen 10 randomize ya da yarı randomize kontrollü araştırma derlendi. 4 araştırmada farklı ameliyatlar ameliyat dışı tedaviye karşı kıyaslandı; 3’ünde farklı ameliyat dışı tedaviler, 3’ünde de farklı ameliyatlar birbirine karşı kıyaslandı. Bu araştırmaların, bazılarında kayırma hatası riski olması bazı sonuçların çelişkili olması ve tesadüfe bağlı bulguları dışlayacak çok az kanıt olduğundan sonuçlarından genel olarak emin değiliz. Çoğu çalışmada hastanın kendi değerlendirdiği işlev ya da olağan aktivitelere geçiş zamanı raporlanmadı.

Ameliyat dışı tedaviye karşı ameliyat

Düşük kalitede kanıtlar (1 çalışma, 101 çocuk) eksternal fiksasyon yapılan çocuklarda ameliyattan iki yıl sonra işlevin alçıyla tedavi edilenlere benzer olduğunu gösterdi. Diğer üç çalışmada bu sonuç raporlanmadı.

4 çalışmada (264 çocuk, 4 – 12 yaş, 3- 24 ay izlem) ameliyatın, ameliyat dışı tedaviye kıyasla kötü kaynama riskini azalttığını gösteren orta kalitede kanıt bulundu. Ancak düşük kalitede kanıtlar (4 çalışma) cerrahi sonrasında enfeksiyon gibi ciddi yan etkilerin daha fazla olduğunu gösterdi.

Bir çalışmadan sağlanan düşük kalitede kanıtlar (101 çocuk) ameliyatla eksternal fiksasyon veya alçıyla tedavinin çocuklar ve ebeveynde benzer düzeyde tatmin sağlandığını gösterdi. Ancak bir diğer çalışmada (46 çocuk) içten çivi konulan ameliyatla, traksiyon ve sonrasında alçıyla tedaviye kıyasla daha fazla ebeveynin tatmin olduğuna ve ameliyatın okuldan kalınan zamanı kısalttığına dair düşük kalite kanıt sağlandı.

Değişik ameliyatsız tedavilerin kıyaslaması

Önce traksiyon ve sonrasında alçıya karşı hemen alçı ile tedavi edilen çocuklar arasında (1 araştırma 42 çocuk) veya; traksiyon sonrasında fonksiyonel orteze karşı alçıyla tedavi edilen çocuklar arasında (1 araştırma 43 çocuk) kötü kaynama oranlarında fark olup olmadığından çok şüpheli olduğumuz anlamına gelen çok düşük kalitede kanıtlar var.

Çift bacak alçısına karşı tek bacak alçısıyla tespit yapılan küçük çocuklar (2-7 yaş) arasında işlev ya da ciddi yan etkilerin farklı olup olmadığından çok şüpheliyiz (bir çalışma 52 çocuk). Ancak tek bacak alçıları ebeveyn tarafından idaresi daha kolay ve çocuk için daha konforlu görünüyor.

Değişik ameliyatların kıyaslaması

Kırkları içten konan çivilerle ya da eksternal fiksasyonla tedavi edilen çocuklarda kötü kaynama, ciddi ters olay oranları, okula dönüş süresi ve ebeveyn tatmininin gerçekten fark edip etmediğinden çok şüpheli olduğumuz anlamına gelen çok düşük kalitede kanıtlar var (1 çalışma 19 çocuk).

Dinamik eksternal fiksasyona karşı statik eksternal fiksasyonla tedavi edilen çocuklarda ciddi ters olay oranları ve tam vücut ağırlığı taşıyabilmenin geri kazanım süresi için de aynısı geçerli (1 çalışma 52 çocuk).

Submüsküler plak koyma ve intramedüller çivi koyma arasında kötü kaynama, ciddi ters olaylar ve tam vücut ağırlığı taşıyabilmenin geri kazanım süresinin farlı olup olmadığını bilmediğimizi gösteren çok düşük kalitede kanıtlar var (1 çalışma 47 çocuk). Ancak plakların sonradan çıkarılmasında güçlükler olabilir.

Kararlar

Bu derlemede 4 – 12 yaş arası çocuklarda femur kırıklarının cerrahi ve konservatif tedavileri arasında uzun vadeli işlevin farklı olup olmadığını belirlemek için yetersiz kanıt bulundu. Ameliyatın daha düşük kötü kaynama oranları sağladığı ancak enfeksiyon gibi ciddi yan etkilerin riski artırdığı ayrıca içten çivi koymanın toparlanmayı hızlandırabildiği bulundu.

Farklı ameliyat dışı tedavi metotlarının kıyaslamasında bir tip tedavinin diğerinden üstün olduğunu net olarak gösterecek yetersiz kanıt bulundu. Aynı karar farklı cerrahi tedavi metotları için de geçerli.

Kaynak

Madhuri V, Dutt V, Gahukamble AD, Tharyan P. Interventions for treating femoral shaft fractures in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 7. Art. No.: CD009076. DOI: 10.1002/14651858.CD009076.pub2

Orijinal özet için: Çocuk Femur Kırık

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv