İskemik Felcin Erken Tedavisinde Pıhtı Çözücü İlaçlar

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

İskemik felcin erken aşamasında pıhtı çözücü ilaçların (trombolitik) felç sonrası sonuçları iyileştirip iyileştirmediğini görmek için etkinlik ve güvenliklerini kıyasladık.

Arka plan

Çoğu felce beyinde bir arterin kan pıhtısı ile tıkanması neden olur. Trombolitik ilaçlarla hızlı tedavi beyinde büyük hasar olmadan önce kan akımını iyileştirebilir ve böylece hastanın felç sonrasında iyi bir toparlanma ihtimali artar. Ancak trombolitik ilaçlar beyinde öldürücü olabilen ciddi kanamaya da neden olabiliyor. Günümüze kadar akut iskemik felçte trombolitik tedavi birçok randomize kontrollü araştırmada değerlendirildi. Bunlardan alteplaz ABD ve Kanada’da felcin ilk üç saati içinde kullanım, çoğu Avrupa ülkesinde de ilk 4.5 saat içinde kullanım için lisans aldı. Bu tedaviyi başarıyla alan hasta sayısı artıyor.

Çalışma özellikleri

2013 Kasımına kadar yürütülen araştırmalar arasında toplam 10 187 katılımcıyla yürütülen 27 çalışma bulundu. Çoğu bilgi ilk 6 saat içinde venöz yoldan verilen bir ilacı (rekombinat doku Plazminojen Aktivatörü, rt-PA) deneyen çalışmalardan sağlandı ancak felç sonrası farklı zamanlarda ve kol veni yerine beyinde artere verilen birkaç başka ilaç da test edildi. Tüm araştırmalarda pıhtı çözücü ilaç bir plaseboyla kıyaslandı. Çoğu çalışmaya orta – şiddetli arası felç olan hastalar alındı. Tamamı felçli hastalara bakan hastanelerde yapıldı. Araştırmalar arasında farklar olması nedeniyle hepsi de tüm sonuçlara katkı sağlayamadı ancak verilerin tümünü kullandık. Çoğu çalışmaya bilgisayarlı beyin tomografisi (BT) ile beyin kanaması ihtimali dışlanan hastalar alındı (birkaçında MRG tetkiki kullanıldı).

Anahtar sonuçlar

Eskice çalışmalar ve bu güncellemeye alınan bir yeni çalışma (IST-3) arasında; rt-PA’yı araştıran 22 çalışma arasında ve diğer pıhtı çözücü ilaçları araştıran 15 araştırma arasında genel bir anlaşma bulunuyor. IST-3 ile daha eski çalışmalar arasındaki ana fark, bu çalışmada çoğu katılımcının 80 yaş üstünde olmasıydı.

Pıhtı çözücü tedavi erken ölüm riskini de artıran beyin kanaması riskini artırmasına rağmen; günlük aktivitelerde başkalarına uzun vadeli bağımlılık riskini azaltıyor. Erken kanama riski atlatıldıktan sonra felç sonrası 3 ve 6 ayda pıhtı çözücü ilaç verilen hastalarda felçten toparlanma ve bağımsız olma ihtimali, özellikle ilk üç saat içinde tedavi edilenlerde daha fazla.

Yaşlı hastalar gençler kadar fayda gördü. Bu ilaçlarla aynı zamanda aspirin vermek kanama riskini artırdı ve kaçınılması gerekir.

Tedavi öncesi beyin görüntüleme bulguları, ilacın farklı verilme yolları gibi ferdi hasta faktörlerinin daha ileri analizi burada kullandığımız özet verilerden fazla bilgi sağlayabilir. Bu arada, felç geçirdiği düşünülen hastaların bir an önce hastaneye yetiştirilmesi gerekir. Bu hastalar ve çevresindekiler, tedavi için yaşın çok ileri olduğunu düşünerek tereddüt etmemelidir. Tedavi felcin ilk üç saati içinde başlandığında çok etkili ve 4,5 saat içinde verildiğinde kesinlikle sonuçları iyileştiriyor. Ancak bundan sonraki etkiler daha belirsiz ve hala araştırmalarda test ediliyor. Hafif felçli hastalarda da pıhtı çözücü ilaçların faydasının kanama riskine ağır bastığını görebilmek için daha fazla araştırma bilgisi gerekiyor.

Kanıt kalitesi

Kanıtların çoğu felç uzmanlarınca yapılan iyi yürütülmüş çalışmalardan geliyor. Bazı araştırmalar (8/27) pıhtı çözücü ilaç üreten şirketlerce yapıldı ancak çoğu (19/27) devletten ya da hayır kurumlarından fon sağladı ve ilaç şirketlerinden bağımsız. Bu sonuçlar ve çok değişik şiddette felci ve başka tıbbi durumları olan geniş çeşitlilikte hasta grupları için geçerli.

Kaynak

Wardlaw JM, Murray V, Berge E, del Zoppo GJ. Thrombolysis for acute ischaemic stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 7. Art. No.: CD000213. DOI: 10.1002/14651858.CD000213.pub3

Orijinal özet için: Akut Felçte Pıhtı Çözücü

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar