Ameliyat Sonrası Dönemde Sürekli Pozitif Havayolu Basıncı Faydalı mı?

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Ameliyat sonrası dönemde sürekli pozitif havayolu basıncı (CPAP), büyük karın ameliyatlarından sonra ölümleri ve büyük akciğer komplikasyonlarını azaltmaya fayda sağlar mı?

Arka plan

Genel anestezi akciğer hacimlerini düşürür, alveollerin kollapsının yanı sıra geri dönüşlü, yama tarzında akciğer kollaps alanları (atelektazi) yaratır ve sonuçta oksijenasyon düşer. Bu problemler üst karın ameliyatı olan hastalarda, obesite ve kronik akciğer hastalığı gibi yatkınlık yaratan faktörleri olanlarda ve sigara içenlerde daha kötüdür. Sürekli pozitif hava yolu basıncı, spontan soluk alan hastalarda, gerek inspirasyon gerekse ekspirasyonda hava yollarında sabit basınç sağlamak için, yüksek basınçlı gaz kaynağı kullanılan bir tedavi şeklidir; oksijen uygun miktarlarda eklenir. CPAP için ağız ya da buruna takılan çeşitli maskeler kullanılır. Bu teknik hassas insanlarda, özellikle sigara içenler ve obeslerde, olağan postoperatif komplikasyonları önlerken oksijenasyonu da iyileştirmeyi hedefler.

Bu derleme, büyük karın ameliyatlarından sonra CPAP veya standart bakım (maskeyle oksijen ve fizyoterapi) alan hastalar arasında, ölümler ve büyük göğüs komplikasyonlarında bir fark olup olmadığını belirlemek için yapıldı.

Çalışma özellikleri

Tıbbi literatürü 15 Eylül 2013 tarihine kadar taradık. Elektif büyük karın ameliyatı olan tüm erişkinlerle yapılan ve müdahaleye postop olarak başlanan araştırmaları dâhil ettik.

Veri toplama ve analizde standart Cochrane metotlarını kullandık. Seçilen 10 araştırmaya toplam 709 katılımcı alındı. Araştırmalar arasında, çalışılan popülasyonlar, tedavi süreleri ve sağlanan destekleyici bakım açısından önemli farklar bulundu.

Anahtar sonuçlar

413 katılımcılı 2 araştırmada ölümler raporlandı ve CPAP ile kontrol grupları arasında fark gösteren net kanıt bulunmadı.

Atelektazi, toplam 249 katılımcılı 6 araştırmada raporlandı ve CPAP grubunda azaldı.

Pnömoni oranı 563 katılımcılı 5 araştırmada raporlandı, CPAP grubunda azaldı.

2 araştırmada daha fazla mekanik solunum desteği (yeniden entübasyon) gereksinimi raporlandı ve CPAP lehinde bulundu.

Yoğun bakım ünitesine alınma oranlarında CPAP ile kontrol grupları arasında bir fark gösteren net kanıt bulunmadı, şiddetli derecede düşük oksijen düzeyleri bildirilmedi.

Hastanede kalış süresi ve CPAP nedenli zararlar az sayıda çalışmada raporlandı.

Kanıt kalitesi

Araştırma özelliklerinde önemli değişkenlik görüldü (heterojenite) ve 10 araştırmanın 6’sında kayırma hatası riski yüksekti. Derlenen araştırmalar küçük, bazıları 20 yıldan eskiydi; günümüzde tanı için sadece göğüs röntgeni ve klinik muayeneden daha sık olarak bilgisayarlı tomografi kullanılıyor.

Bulguların özeti (GRADE) CPAP kullanımını destekleyen kanıtların kuvvetinin çok düşük olduğunu gösteriyor. Bu durum, postop dönemde CPAP kullanımını araştıran randomize kontrollü çalışmalardan sağlanan güncel kanıtların kesin olmadığı anlamına geliyor.

Kaynak

Ireland CJ, Chapman TM, Mathew SF, Herbison G, Zacharias M. Continuous positive airway pressure (CPAP) during the postoperative period for prevention of postoperative morbidity and mortality following major abdominal surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 8. Art. No.: CD008930. DOI: 10.1002/14651858.CD008930.pub2

Orijinal özet için: Ameliyat Sonrasında CPAP

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv