Aktif Ve İnaktif Ülseratif Kolit Tedavisinde Vedolizumab

Cochrane derleme özeti

Ülseratif kolit kalın barsağın kronik iltihabi hastalığıdır. Vedolizumab (eski adı MLN-02) sentetik bir antikor olup lökositlerin barsaktaki yapışma ve göç hareketlerini bloke ederek iltihabı geriletir. Bu ilaç damar içi yoldan kullanılır. Bu derlemeye toplam 606 katılımcıyla yapılan 4 araştırma dâhil edildi.

Araştırmaların meta analizi vedolizumabın, orta ve şiddetli derecede aktif ülseratif kolitli hastalarda klinik remisyon ve cevap indüklemede ve bunun yanında endoskopik remisyon sağlamada plasebodan anlamlı derecede daha etkili olduğunu gösterdi.

Bir araştırmadan sağlanan kanıtlar vedolizumabın remisyondaki ülseratif kolitli hastalarda nüksleri önlemede plaseboya üstün olduğunu gösteriyor.

Vedolizumab alan hastalarda yan etki ya da ciddi yan etki görülme ihtimali plasebo alanlardan daha fazla değildi. Sık bildirilen yan etki olarak; ülseratif kolitte kötüleşme, baş ağrısı, nazofarinjit, ÜSYE, bulantı ve karın ağrısı görüldü. Ülseratif kolitte remisyon indükleme ve sürdürmede kullanılan vedolizumabın en iyi dozu, verilme sıklığı ve uzun vadeli etkinliği ve güvenliğini belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Bickston SJ, Behm BW, Tsoulis DJ, Cheng J, MacDonald JK, Khanna R, Feagan BG. Vedolizumab for induction and maintenance of remission in ulcerative colitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 8. Art. No.: CD007571. DOI: 10.1002/14651858.CD007571.pub2

Orijinal özet için: Ülseratif Kolit Vedolizumab

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv