Epiteliyal Yumurtalık Kanserinde İlk Tedavi Bitiminden Sonra İzlem Stratejileri

Cochrane derleme özeti

Yumurtalık kanseri en sık görülen kanserler arasında dünyada 6. sırada ve kadınlarda kanser ölümü nedenleri arasında ise 7 sıradadır. Genel olarak kanser tedavisi görmüş hastalar bir hastanede ayaktan uzun vadeli izleme alınır. Ancak rutin izlem tetkiklerinin yumurtalık kanserli kadınların daha uzun yaşamasıyla sonuçlanmayabileceği öne sürüldü. Bu nedenle en olağan görülen tipte yumurtalık kanseri olan ve tedavisini bitirmiş kadınlarda farklı tipte izlemlere dair kanıtları derlemeyi amaçladık.

Araştırma sonucunda bulunan sadece 1 randomize kontrollü araştırmada, kanda tümör markeri CA125 testiyle belirlenen nükse karşı hemen yapılan tedavinin, kemoterapiyi kadının belirtiler göstermesine kadar geciktirmeye kıyasla bir faydası bulunmadı.

Sınırlı kanıtlar, yumurtalık kanserinde nüksü erken belirleme ve belirtiler gelişmeden kemoterapiye başlamanın bir faydası olamadığını gösteriyor. Bunun yanında nüksün kemoterapiyle erken tedavisi genel yaşam kalitesini düşürebilir.

Sonuç ölçütü olarak, sürvi ve yaşam kalitesine bakılan farklı izlemleri kıyaslayan, randomize kontrollü araştırmalar yapılması gerekiyor. Nüks eden yumurtalık kanseri için yeni tedaviler bulunursa, erken müdahalenin sürviyi iyileştirip iyileştirmediğini görmek için izlem yöntemlerinin yeniden değerlendirilmesi gerekebilir.

Kaynak

Clarke T, Galaal K, Bryant A, Naik R. Evaluation of follow-up strategies for patients with epithelial ovarian cancer following completion of primary treatment. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 9. Art. No.: CD006119. DOI: 10.1002/14651858.CD006119.pub3

Orijinal özet için: Epiteliyal Yumurtalık Kanserinde İzlem

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv