Akut Gut Ataklarının Tedavisinde Kolçisin

Cochrane derleme özeti

Akut gutta kolçisinin fayda ve zararlarıyla ilgili kanıtları gözden geçirdik ve 2014 Nisanına kadar yayınlanmış 2 araştırma belirledik. 43 katılımcılı bir çalışmada yüksek dozda kolçisin (1 mg kolçisini izleyerek atak çözülene ya da yan etki olana kadar, total doz belirtilmedi) kadar her iki saatte 0.5 mg plaseboya karşı kıyaslandı. İkinci çalışmaya 143 katılımcı alındı ve yüksek doz (6 saatte total 4.8 mg) kolçisin düşük doza karşı (1 saatte total 1.8 mg) ve her ikisi plaseboya karşı kıyaslandı.

Arka plan

Gut çok sık görülen bir eklem iltihabı; belirtileri eklemde ağrı, kızarma ve şişme olup nedeni de eklem içine ve çevresine oturan ürat kristalleri. Ürik asit vücudun normal atık ürünü olup idrarla çıkarılır. Gutta ya aşırı üretilir veya vücut yeterine hızlı atmaz ya da ikisi birden olur. Gut atağı genellikle hızlı ortaya çıkar ve çoğunlukla 7 – 10 günde iyileşir.

Kolçisin genellikle ürik asit düşürücü tedavi yapılırken, akut atakların tedavi ya da önlenmesinde kullanılıyor.

Yüksek doz kolçisin kullanılan hastalarda plasebo kullananlara kıyasla 32 – 36 saat sonrasında ne olacağının en iyi tahmini hesabı

Ağrı

* Plasebo verilen 100 hastadan 24’üne kıyasla yüksek doz kolçisin kullanan 52 hasta ağrılarına %50 daha düşük değer biçti (%28 mutlak fark).

Yan etkiler

* Plasebo verilen 100 hastadan 22’sine kıyasla yüksek doz kolçisin kullanan 84 hasta ishal, kusma ya da bulantı gibi yan etkiler yaşadı (%62 mutlak fark).

İltihap (eklemde şişme ve kızarma)

* Plasebo verilen 100 hastadan 5’ine kıyasla yüksek doz kolçisin kullanan 50 hasta iltihabi durumlarına %50 daha düşük değer biçti (%45 mutlak fark).

Düşük doz kolçisin kullanılan hastalarda plasebo kullananlara kıyasla 32 – 36 saat sonrasında ne olacağının en iyi tahmini hesabı

Ağrı

* Plasebo verilen 100 hastadan 17’sine kıyasla düşük doz kolçisin kullanan 42 hasta ağrılarına %50 daha düşük değer biçti (%25 mutlak fark).

Yan etkiler

* Plasebo verilen 100 hastadan 20’sine kıyasla düşük doz kolçisin kullanan 26 hasta ishal, kusma ya da bulantı gibi yan etkiler yaşadı (%6 mutlak fark).

Yüksek doz kolçisin kullanılan hastalarda düşük doz kullananlara kıyasla 32 – 36 saat sonrasında ne olacağının en iyi tahmini hesabı

Ağrı

* Düşük doz kolçisin verilen 100 hastadan 42’sine kıyasla yüksek doz kolçisin kullanan 37 hasta ağrılarına %50 daha düşük değer biçti (bu fark tesadüfe bağlı olabilir).

Yan etkiler

* Düşük doz kolçisin verilen 100 hastadan 26’sına kıyasla yüksek doz kolçisin kullanan 77 hasta ishal, kusma ya da bulantı gibi yan etkiler yaşadı (%51 mutlak fark).

Düşük doz yüksek doz kıyaslaması yapan çalışmalarda raporlanmadığı için, yan etkiler nedeniyle kaç hastanın çalışmadan ayrıldığını ya da bunlarda iltihapta, hedef eklemin işlevinde, hastanın yaptığı genel değerlendirmede ya da sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinde bir değişim olup olmadığını bilemiyoruz.

Kanıt kalitesi

Bu derleme akut gutlu hastalarda aşağıdakileri gösterdi:

* Akut gutun yüksek doz kolçisinle tedavisinin; ağrı, şişme, kızarma ve eklem hassasiyetini azalttığını gösteren düşük kalitede kanıt var.

* Yüksek doz kolçisinin ağrıyı azaltmada düşük doza kıyasla az fark sağladığı ya da farklı olmadığına dair düşük kalitede kanıt var.

* Düşük doz kolçisinle bulantı, kusma ve ishal gibi yan etkilerin yüksek dozdan daha az olduğuna dair düşük kalitede kanıt var.

Gelecekte yapılacak araştırmaların tahmini hesabımıza olan güvenimize önemli bir etki yapması ve hesabı değiştirmesi çok muhtemel.

Kaynak

van Echteld I, Wechalekar MD, Schlesinger N, Buchbinder R, Aletaha D. Colchicine for acute gout. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 8. Art. No.: CD006190. DOI: 10.1002/14651858.CD006190.pub2

Orijinal özet için: Akut Gut Krizi Ve Kolçisin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar