Kardiyovasküler Riski Yüksek Olanlara Egzersiz

Cochrane derleme özeti

Hipertansiyon, yüksek kolesterol, sigara içme gibi kalp damar risk faktörleri birden fazla olan kişilerde kalp damar hastalığı olma ihtimali daha yüksektir. Egzersizin kişisel risk faktörlerini kontrol etmede etkili olduğu ispatlanmış olsa da çoklu risklere etkisi belirsiz kaldı. Toplam 823 katılımcıyla yapılan ve yüksek riskli insanları kontrol ya da tedavisiz gruba karşı değerlendiren 4 araştırmayı derledik. Hastalar 16 haftayla 6 ay arasında izlendi. Hiç bir çalışmada tek başına sonuç ölçütü olarak tüm nedenlerden ölümler, kardiyo-vasküler olaylar değerlendirilmedi.

Total kardiyo-vasküler risk, LDL ve HDL kolesterol, kan basıncı, vücut kitle indeksi, egzersiz kapasitesi ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi bir ya da birden fazla araştırmada raporlandı ancak sonuçlar bu popülasyonda egzersizin etkisine dair kesin kanıt sağlamadı.

Derlenen çalışmalarda sigara bırakma ve egzersizin ters etkileri değerlendirilmedi.

Güncel kanıtların, kısa izlemli ve metodolojik kayırma hatası yüksek olan küçük çalışmalarla sınırlı olduğu kararına vardık. Bu nedenle araştırmalardan, yapılan egzersizin total kardiyo-vasküler risk, mortalite ve kardiyovasküler olaylar üzerine etkisi ve güvenliği hakkında bir sonuç çıkarmak güçtü. Kardiyo-vasküler riski yüksek insanlarda egzersizin etkisini değerlendiren yüksek kalitede klinik araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Seron P, Lanas F, Pardo Hernandez H, Bonfill Cosp X. Exercise for people with high cardiovascular risk. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 8. Art. No.: CD009387. DOI: 10.1002/14651858.CD009387.pub2

Orijinal özet için: Kardiyovasküler Riskte Egzersiz

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv