Doğumsal Talipes Ekinovarus’ta Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derleme doğumsal talipes ekinovarus (pes ekinovarus - PEV) tedavilerini değerlendirmeyi amaçlıyor.

Arka plan

PEV doğumda ayağın içe dönük olmasıdır. Bilinen nedeni yoktur. Farklı aşamalarda farklı tedaviler etkili olabilir. Doğumda (ilk tedavi); ilk tedavi işe yaramadığında (dirençli); ilk tedavi işe yarasa da durumun nüks ettiğinde ve erken tedavi yapılmadığında (ihmal). Tedavi ayağın normal pozisyona getirilmesini ve yaşam boyu ağrısız olmasını hedefler.

Tedavi ameliyatla ya da ameliyatsız ya da ikisi birden olabilir. Cerrahi dışı tedavide (alçı atel ya da germe bantları) ayağı zorlamadan normal pozisyona çeker. Ameliyatsa kaslar, tendonlar, bağlar ve eklemleri ilgilendirebilir.

Çalışma özellikleri

Araştırmamız sonucunda toplam 607 katılımcıyla yapılan 14 araştırma bulundu. Tümünde de sonuçları etkilemiş olabilecek tasarım ve yürütüm sorunları vardı. Doğumda (8 çalışma 326 katılımcı), nükste (4 çalışma 181 katılımcı) ve bilinmeyen bir zamanda (iki araştırma 100 katılımcı) yapılan tedaviler araştırıldı.

Sonuçlar ve kanıt kalitesi

Ana başarı ölçütümüz işlev; yani ayağın günlük yaşamda ne kadar çalıştığı seçildi. Sadece bir araştırmada işlev raporlandı; ancak yeniden analiz etmemiz için veri sağlamadı.

Üç araştırmanın verilerini analiz ettik. Doğum sonrası tedavide ayak pozisyonu Ponseti alçı ateliyle Kite alçı ateline kıyasla daha iyiydi. Bu kanıtların kalitesi düşük.

Doğum tedavisinde Ponseti alçı ateliyle tedavide ayak pozisyonu geleneksel başka bir tip alçı atele karşı da daha iyi bulundu. Bu kanıtın kalitesi çok düşük.

Bir araştırmada haftada üç gün uygulanan Ponseti alçı ateli haftalık uygulama kadar iyi bulundu. Bu araştırmada tedavinin hangi aşamada yapıldığı açıklanmadı.

Bu kanıtların kalitesi ortaydı. Kite tekniğini izleyerek görülen nükslerde, Ponseti tekniğinden soraki nükslere göre daha sık ameliyat gerekti.

Ponseti tedavisine botulinum toksin A eklemenin; Ponseti tedavisinde farklı tipte ateller kullanmanın; farklı ameliyatların veya nüks eden veya ihmal edilmiş hastalığın tedavi sonuçlarını değerlendirmek için veri bulunamadı. Çoğu araştırmalarda zararlı etkiler raporlanmadı. Raporlananlar arasında ameliyatsız tedavide atel kayması, alçı yaraları ve cilt iritasyonu; ameliyatlı tedavi içinse enfeksiyon ve cilt grefti gereksinimi bulunuyor.

Bu bulguların konfirmasyonu ve her aşamada en iyi tedavinin hangisi olması gerektiğine karar vermek için iyi tasarımlı daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Bu derleme için yapılan araştırmalar 2013 Nisanına kadar güncel.

Kaynak

Gray K, Pacey V, Gibbons P, Little D, Burns J. Interventions for congenital talipes equinovarus (clubfoot). Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 8. Art. No.: CD008602. DOI: 10.1002/14651858.CD008602.pub3

Orijinal özet için: Pes Ekinovarus

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv