Primer Hipertansiyonda ARB Blokerlerine Karşı ACE İnhibitörleri

Cochrane derleme özeti

Hipertansiyon veya 140/90 üzerinde ısrar eden yüksek kan basıncı, felçler ve kalp hastalıkları ile ilişkili sık rastlanan bir risk faktörüdür. Bu olayları önlemek için, hipertansiyonu tedavi etmek amacı ile ACE inhibitörleri ve ARB’ler; sıklıkla ARB’ler daha az yan etkileri olduğu kabul edilerek ACE inhibitörlerinin yerini alacak şekilde yaygın olarak kullanılır. Ancak çalışmalarda ACE inhibitörlerinin koruyucu faydası gösterilmiş olmakla beraber, ARB’ler için böylesi çalışmalar bulunmuyor. Bu sebeple bir ACE inhibitörünü bir ARB ile kıyaslayan çalışmaları derleyerek ACE yerine ARB kullanımını test ettik.

Çalışma özellikleri

Bilimsel bilgi tabanlarında, kontrol altında veya kontrol altında olmayan, başka risk faktörleri (bir kişinin durumu, yaşam tarzı veya çevrenin, bir hastalığın meydana gelme ihtimalini etkileyen bir özelliği) olan ya da olmayan insanlarda yürütülmüş RK araştırmaları taradık. Kanıtlar 2014 Temmuzuna kadar günceldir.

Ana sonuçlar

Toplam ölümler, kalp hastalığına bağlı ölümler veya toplam kalp hastalığı ve felç için ACE inhibitörleri ve ARB’ler arasında güvenilir bir fark bulamadık. Ancak kararlarımız tek başına, eğer plasebo ile kıyaslanırlarsa ARB’lerin ACE inhibitörlerine benzer fayda sağlayacağı anlamına alınamaz. ARB’lerde 4.1 yıllık tedavide yan etkilere bağlı olarak tedavinin kesilme ihtimali %1.8 daha düşüktü. Bu, 4.1 yıl boyunca ACE inhibitörü yerine ARB ile tedavi edilen her 55 hastadan birinin, ilacın kesilmesine yol açan bir yan etki nedeni ile ayrılacağını gösteriyor. Yan etkilerdeki bu fark, esas olarak ACE inhibitörü kullanan kişilerde görülen kuru öksürük oranının daha yüksek olmasına bağlıdır.

Kanıt kalitesi

Özet olarak, ARB’ler ACE inhibitörlerin kıyasla hafifçe daha iyi tolere edilmekle beraber; ACE inhibitörlerinin yerine ARB’leri seçmeden önce; ölümler, felçler ve kalp hastalıklarını önlemede ACE inhibitörlerinin kullanımını destekleyen ve göz önüne alınması gereken daha yüksek kaliteli bilgiler var.

Kaynak

Li ECK, Heran BS, Wright JM. Angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors versus angiotensin receptor blockers for primary hypertension. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 8. Art. No.: CD009096. DOI: 10.1002/14651858.CD009096.pub2

Orijinal yazı için: Hİpertansiyon Tedavisinde ARB / ACE

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Yorumlar

1. özcan yavuz

22 Eylül 2014, 9:47 AM

Merhaba ; Bir de bu iki grubu kombine kullanan kesim var sanırım sorunu kökten çözmüş oluyorlar

Son Paylaşımlar