Ambulans Personeli İçin İleri Travma Yaşam Desteği Eğitimi

Cochrane derleme özeti

Yaralanmalar dünyada ilk 10 ölüm ve malûliyet nedeni arasında yer alır. Birçok genç insanın yaşamını kaybetmesine ve hayatta kalanlar için de sürekli tıbbi bakım masrafında neden olur. Ambulans personelinin travma ağırlıklı ileri yaşam desteği (İTYD) eğitiminin, ağırlıklı olarak bu servisin erişilebilir olduğu yüksek gelirli ülkelerde yaralanma nedenli ölümlerin azalmasına katkı sağladığına inanılıyor. İTYD hizmetleri orta ve düşük gelirli ülkelere de adapte edilebilir. Bu araştırma derlemesinde ambulans personeline verilen İTYD eğitiminin yaralılarda sonuçları iyileştirdiğini gösteren kanıt olmadığı bulundu.

Kaynak

Jayaraman S, Sethi D, Wong R. Advanced training in trauma life support for ambulance crews. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 8. Art. No.: CD003109. DOI: 10.1002/14651858.CD003109.pub3

Orijinal özet için: Travma Yaşam Destek

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv