Crohn Hastalığında Remisyon İdamesi İçin Budesonid

Cochrane derleme özeti

Budesonid karaciğerde hızla yıkılarak yan etkileri azaltan bir kortikosteroiddir. Budesonidin aktif Crohn hastalığının tedavisinde etkili olduğunu gösteren araştırmalar remisyondaki hastalarda da nüksleri önlemede kullanımına dair araştırmalara yol açtı.

Bu derlemede toplam 1273 katılımcıyla yapılan 12 araştırma belirlendi. 8 çalışmada budesonid plseboyla, birinde mesalaminle, birinde geleneksel sistemik kortikosteroid tedavisiyle, birinde azatiyoprinle kıyaslandı. Bir çalışmada da farklı budesonid dozları karşılaştırıldı.

Birleştirilen verilerin analizi, günde 6 mg budesonidin remisyon idamesinde 3 ayda plasebodan daha etkili olmadığını (6 çalışma 540 katılımcı) gösterdi. 6 ay (5 çalışma, 420 katılımcı) ve 12 ay (5 çalışma, 420 katılımcı) izlemde de aynı sonuç alındı.

Birleştirilen verilerin analizi, günde 3 mg budosenidin remisyon idamesinde 3 ayda plasebodan daha etkili olduğunu gösterdi (4 çalışma, 163 katılımcı). Ancak 6 ayda (3 çalışma, 180 katılımcı) ve 12 ayda (5 çalışma, 442 katılımcı) remisyon oranları devam etmedi. Sonuçların tutarsızlığı nedeniyle budesonidi plaseboyla kıyaslayan araştırmaların toplam kalitesine orta değer biçildi.

90 katılımcıyla yapılan 1 araştırmada, 12 ayda süren remisyon oranlarında budesonidle prednizolon arasında fark bulunmadı. Bu çalışanın metodolojik kalitesi düşük ve sonuçları tutarsız olduğundan kanıtların genel kalitesine düşük değer biçildi.

77 katılımcıyla yapılan 1 araştırmada, 12 ayda süren remisyon oranlarında budesonidle azatiyoprin arasında fark bulunmadı. Bu çalışmanın da metodolojik kalitesi düşük ve sonuçları tutarsız olduğundan kanıtların genel kalitesine çok düşük değer biçildi.

57 katılımcılı 1 araştırmada 6 mg/gün budesonidin 12 ayda süren remisyon oranlarında mesalaminden daha iyi olduğu bulundu. Bu çalışmanın da metodolojik kalitesi düşük ve sonuçları tutarsız olduğundan kanıtların genel kalitesine çok düşük değer biçildi.

Budesonidin farklı doz ve formülasyonları arasında etkinlikte fark bulunmadı. Budesonidin 6 mg dozu, Crohn hastalığı aktivite indeksinde (CHAİ) 6 ayda (5 çalışma, 420 katılımcı), 12 ayda (5 çalışma, 420 katılımcı) ve nükse kadar geçen ortalama zamanda (4 çalışma, 171 katılımcı) hafif iyileşmeyle sonuçlandı.

Nükse kadar geçen ortalama zaman, budesonid alan hastalarda azatiyoprine kıyasla anlamlı derecede daha kısaydı.

Budosenid alan hastalarda yan etkiler plaseboya göre daha sık görülmedi. Bu yan etkiler nispeten küçük olup ilaç tedavisini bırakma oranını artırmadı. Yan etki olarak akne, aydede yüz, vücutta kıllanma, mod değişimleri, uykusuzluk, kilo alımı, karında çizgiler ve saç dökülmesi bildirildi. Günde 6 veya 3 mg budesonid alan hastalarda anormal adrenokortikoid uyarma testleri, plaseboya göre daha fazla görüldü.

Bu derlemenin sonuçları Crohn hastalığında remisyon idamesinde budesonidin, özellikle remisyon indüklenmesinden sonraki 3 aydan öte etkili olmadığını gösteriyor. Budosenidin CHAİ skorunda düşme ve nükse kadar geçen zamanda uzama anlamında küçük faydaları var. Ancak bu faydaları, budesonid alan hastalarda tedaviyle ilişkili yan etki fazlalığı ve daha sık adrenokortikal supresyon görülmesi gölgeliyor.

Kaynak

Kuenzig M, Rezaie A, Seow CH, Otley AR, Steinhart A, Griffiths A, Kaplan GG, Benchimol EI. Budesonide for maintenance of remission in Crohn's disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 8. Art. No.: CD002913. DOI: 10.1002/14651858.CD002913.pub3

Orijinal özet için: Crohn Hastalığında Budesonid

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv