Hastane Personeli İçin İleri Travma Yaşam Desteği Eğitimi

Cochrane derleme özeti

“İleri travma yaşam desteği” (İTYD) eğitimi hem zengin hem de fakir ülkelerde artan ölçüde kullanılıyor. İTYD yaralanmış insanlara bakım yolunu iyileştirerek ölüm ve malûliyetleri azaltmayı hedefler. Yapılmış bazı araştırmalar İTYD programlarının eğitilen personelde bilgiyi artırdığını gösterdi ancak İTYD eğitimli personelin, yaralılardaki ölüm ve malûliyet oranlarına etkisini gösteren kontrollü araştırma bulunmuyor.

Bu derlemede daha fazla araştırma için çağrı yapılıyor ve yapılacak çalışmaların nasıl yürütülmekte olduğu konusunda öneriler getiriliyor.

Kaynak

Jayaraman S, Sethi D, Chinnock P, Wong R. Advanced trauma life support training for hospital staff. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 8. Art. No.: CD004173. DOI: 10.1002/14651858.CD004173.pub4

Orijinal özet için: İleri Travma Yaşam Desteği

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv