HIV Enfeksiyonlu Hastaların Tedavisinde PRO 140

Cochrane derleme özeti

PRO 140, CD4 hücrelerinde CCR 5 reseptörünü bloke eden laboratuar yapımı bir antikor. CCR5 blokajıyla HIV virüsünün sağlıklı hücreyi enfekte etmesini önler. HIV enfeksiyonu olan hastalar için halen mevcut olan tedavilerin kısıtlamalarına yönelik bir potansiyeli olan PRO 140, HIV tedavisinde etkili bir ilaç olabilir. Önemli bir yeni tedavi olarak öne çıktı ve testlere girdi.

HIV ile enfekte hastalarda PRO 140’ın etkinlik, güvenlik, hastalığın klinik ilerleyişi ve immünolojik (CD4 sayısı/yüzdesi) ve virolojik markerlerini (plazma HIV RNA viral yükü) gözden geçirdik. Üç randomize kontrollü araştırmayı (RKA) derledik. Kanıtlar 2014 Nisanına kadar güncel. Metodolojik özelliklerin ayrıntıları yeterince raporlanmayan bu üç RKA’nın kayırma hatası riski belirsizdi. Tüm katılımcılar HIV ile enfekte erişkinlerdi, PRO 140 farklı dozlarda, cilt altı yolla ya da damar içi infüzyonla verildi. Bu üç çalışma immünolojik ve virolojik markerlere yönelikti. Bazı yazarları PRO 140 üreticisi Progenics Pharmaceuticals’in eski ve yeni personeli olan çalışmalarda potansiyel çıkar çatışmaları olabilir.

Sistematik derlememiz PRO140’ın kısa vadeli, doza bağımlı anlamlı bir HIV-1 RNA baskılaması sağladığını ve tolere edilebilen yan etkileri olduğunu gösterdi. 2 mg/kg, 5 mg/kg, 10 mg/kg, 162 mg haftalık, 324 mg iki haftalık ve 324 mg haftalık PRO 140; HIV-1 RNA düzeylerini düşürebiliyor ve antiviral cevap sergiliyor. 5 mg/kg PRO 140 CD4+ hücre sayısında 8. günde daha büyük değişim gösterdi.

En sık görülen yan etkiler baş ağrısı, lenfadenopati, ishal, yorgunluk, hipertansiyon, burunda konjesyon ve kaşıntıydı. Üç araştırmadan sağlanabilen kanıtlar PRO140’ın etkili olabildiğini gösterse de bu çalışmalardaki hasta sayısı çok küçüktü ve sonuçları potansiyel kayırma hatalarından etkilenmiş olabilir. Sonuç olarak mevcut RKA’lardan sağlanan kanıtların kalitesi düşüktü.

PRO140 AMD FDA’dan hızlı onam statüsü aldı ancak hala etkisinin büyük, uzun vadeli yüksek kaliteli çalışmalarla ispatlanması gerekiyor. Derlenen bu üç çalışmada sadece kısa vadeli (58 veya 59 gün) etkinlik değerlendirildi. Uzun vadeli etkinlik değerlendirilmedi ve ters olay verileri her grupta yeterince raporlanmadı. Bu durumda bu kanıtlar uygulanarak herhangi bir tavsiye yapılamıyor. Klinik uygulamada PRO 140’ın HIV ile enfekte hastalarda birinci seçenek tedavi olarak kullanılıp kullanılamayacağı, gelecekte yapılacak yüksek kalitede çalışmaların sonuçlarına bağlı.

Kaynak

Li L, Tian J, Yang K, Zhang P, Jia W. Humanized PA14 (a monoclonal CCR5 antibody) for treatment of people with HIV infection. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 7. Art. No.: CD008439. DOI: 10.1002/14651858.CD008439.pub3

Orijinal özet için: HIV’de PRO 140 Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv