Kronik Pankreatitte Ağrıyı Azaltmak İçin Antioksidanlar

Cochrane derleme özeti

Kronik pankeatit pankreasın ısrarcı iltihabıdır ve uzun vadede tamir edilemeyecek hasara neden olabilir. Kronik pankreatitin majör nedenleri arasında genetik, alkol toksisitesi ve pankreasa hasar veren ya da tıkayan başka durumlar yer alır. Bu enflamasyon sıklıkla şiddetli olabilen ve hastayı sosyal yönden izole ve iş göremez durumda bırakan ağrıya neden olabilir. Maalesef tedavi seçenekleri azdır ve sıklıkla morfin benzeri kuvvetli ağrı kesiciler gerekir. Hastalar morfin benzeri ilaçların yanı sıra kullanılan alternatif ilaçlardan yan etki olmadan fayda görebilir.

Bu derlemede kronik pankreatitte anitoksidanların kronik pankreatitteki etkilerine dair randomize kontrollü araştırma kanıtları özetlendi. Antioksidanlar vücuttaki oksijen yan ürünlerinin hücrelerde neden olduğu hasarı önleyen maddelerdir. Kronik pankreatitte bu yan ürünlerin düzeyi artar. Antioksidanlar birçok doğal ve yapay ürün içeren geniş bir grup oluşturur. Bunlar arasında C vitamini, E vitamini, flavonoidler (çay ve kahvede bulunur) ve birçok özel ilaçlar bulunuyor.

Konu hakkında yapılmış 12 randomize kontrollü araştırma bulduk. Bu araştırmaların kalitesi karışıktı, çoğunda örnekler küçüktü ve çok sayıda hasta çalışmayı terk etti.

Kanıtlar antioksidanların kronik pankreatitli hastalarda ağrıyı azaltabileceğini gösteriyor ancak raporlanan ağrı azalması küçük. Bu küçük azalışın hastanın şikayetlerine gerçekten etkisi olup olmadığı belirsiz. Bu araştırmaların metodolojik kalitesi göz önüne alındığında kuvvetli bir karar çıkarılamıyor.

Antioksidan kullanımı katılımcıların %16’sında ters etkilere yol açtı. Çoğu baş ağrısı, bulantı kabızlık gibi hafif yan etkilerdi. Ancak bu yan etkileri yaşayan hastalar antioksidan kullanmayı bırakma eğilimi gösterdi. Karar vermede analjezik kullanımı, pakreatit alevlenme oranı ve yaşam kalitesi gibi bu çalışmalarda iyi raporlanmayan başka sonuç ölçütleri önem taşıyor. Bu yüzden bu sonuç ölçütleriyle ilgili karar çıkaramıyoruz.

Kaynak

Ahmed Ali U, Jens S, Busch ORC, Keus F, van Goor H, Gooszen H, Boermeester MA. Antioxidants for pain in chronic pancreatitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 8. Art. No.: CD008945. DOI: 10.1002/14651858.CD008945.pub2

Orijinal özet için: Kronk Pankreatitte Antioksidan

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar