Perikarditli Hastalarda Kolçisinin Etkinlik Ve Güvenliği

Cochrane derleme özeti

Perikardit kalbin dışını kaplayan dokunun iltihabı ve şişmesidir. Şiddetli ve malûliyet verici göğüs ağrısı ve ateş yapar encek önemli konu perikardit ataklarının tekrarlayan nüksleridir. Kolçisin gut gibi başka iltihabi hastalıkların tedavisinde kullanılan eski bir ilaçtır.

Tek başına ya da başka ilaçlara eklenen kolçisinin perikarditi önlemede kullanılan alternatif tedavilerden daha iyi ya da kötü olup olmadığını anlamaya çalıştık. Perikarditli hastalarda nüksleri önlemede kolçisinin etkisi hakkında yapılmış tüm randomize kontrollü araştırmalar gözden geçirdik. Derlemeye uygun, toplam 564 katılımcının en az 18 ay izlendiği 4 araştırma bulduk. İki araştırmada kolçisinin nükseden perikarditli hastalarda, ikisinde de ilk atağı yaşayan hastalarda kullanımı araştırıldı. Kanıtlar 2014 Ağustosuna kadar güncel.

Araştırmalar kolçisin alan hastalarda perikardit nüksü olma ihtimalinin düşük olduğunu ve daha yüksek oranda hastada semptomların iyileştiğini gösterdi. Tek başına NSAID alan hastalara kıyasla NSAID’e ek olarak kolçisin alan hastalarda 18 ayda her dört hasta başına bir perikardit nüksünün önlenmesi beklenir.

Ters etkiler tüm araştırmalarda raporlandı ve kolçisin alan 15 hastayı etkiledi (%9). Ters etki olarak karın ağrısı, bulantı ve kusma görüldü.

İki araştırma tasarımında katılımcılar körlenmedi. Bu çalışmaların sonuçları ilacın etkisinde mübalağaya neden olabilir.

Kanıtlar perikardit nükslerini önlemede kolçisinin faydalı etkilerini gösteriyor ancak bu sonuç sınırlı sayıda küçük araştırmaya dayanıyor. Halen yapılmakta olan başka araştırmalar var ve kolçisinin faydalarının konfirme edip etmeyeceklerini görmek için bunların sonuçlanması bekleniyor.

Kaynak

Alabed S, Cabello JB, Irving GJ, Qintar M, Burls A. Colchicine for pericarditis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 8. Art. No.: CD010652. DOI: 10.1002/14651858.CD010652.pub2

Orijinal özet için: Tekrarlayan Perikardit Ve Kolçisin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv