Akut Gutta İnterlökin-1 İnhibitörleri

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Gut eklemlerde ve etrafında ürik asit kristalleri birikiminden kaynaklanır. Gut’un ana tedavisi kan ürik asit düzeyini düşüren ilaçlarla kristal birikimlerini çözmektir. Akut gut atakları ciddi ağrı ve malûliyete neden olur ve tedavi ağrıyı gidermek ve artiriti hızla iyileştirmeyi hedefler.

İnterlökin-1 inhibitörleri (kanakinumab, rilonasept ve anakinra) bağışıklık sistemini değiştirir ve iltihabı azaltır. Tek sefer enjekte edilen ya da tekrarlayan dozlar şeklinde verilebilir.

Çalışma özellikleri

Bu derlemede akut gut ataklarının tedavisinde interlökin-1 inhibitörlerinin etkisi hakkındaki araştırma bilgileri sunuluyor. Konuya ilişkin tüm çalışmalar 19 Haziran 2013 tarihine kadar arandı ve 806 katılımcıyla (Ortalama yaş 52, %92 erkek) yürütülen 4 araştırma bulundu. Üç çalışmada tek doz 10 – 150 mg kanakinumab enjeksiyonu tek doz suboptimal 40 mg İM triamsinolon asetonid tedavisine karşı değerlendirildi.

Bir çalışmada tek doz 320 mg cilt altı rilonasept enjeksiyonu maksimum doz (3 gün, günde 3 x 50 mg) oral indometazine karşı kıyaslandı.

Anahtar sonuçlar

Kanakinumab verilen akut gutlu hastalarda triamsinolon asetonide kıyasla ne olur

0 – 100 skalasında ağrı (skor düşük ağrı az)

* Kanakinumab alan hastalar 3. günde ağrılarına, kortizona göre 11 puan düşük değer biçti.

* SC kanakinumab yapılan hastalar ağrılarına 0 – 100 skalasında 25 puan değer biçti,

* Triamsinolon yapılan hastalar ağrılarına 0 – 100 skalasında 36 puan değer biçti.

Eklemde şişme

* Kanakinumab tedavisinden 3 gün sonra 100 hastadan kortizona kıyasla 12 daha fazlası eklemede şişme olmadığını bildirdi.

* Kanakinumab yapılan 44 hasta şişlik olmadığını bildirdi,

* Triamsinolon yapılan 32 hasta şişlik olmadığını bildirdi.

İyi ya da mükemmel tedavi cevabının hasta değerlendirmesi

* Kanakinumab tedavisinden 3 gün sonra 100 hastadan kortizona kıyasla 17 daha fazlası tedaviye iyi ya da mükemmel olarak değer biçti.

* Kanakinumab yapılan 100 hastadan 64’ü tedaviye iyi ya da mükemmel olarak değer biçti,

* Triamsinolon yapılan 100 hastadan 47’si tedaviye iyi ya da mükemmel olarak değer biçti.

Yan etkiler nedeniyle çalışmayı terk

* Kanakinumab ya da triamsinolon yapılan 100 hastadan 1’i tedaviyi yan etkiler nedeniyle çalışmayı terk etti.

Yan etkiler

* Kanakinumab tedavisinden sonra 100 hastadan kortizona kıyasla 10 daha fazlası yan etki yaşadı.

* Kanakinumab yapılan 100 hastadan 61’inde yan etki oldu,

* Triamsinolon yapılan 100 hastadan 51’inde yan etki oldu.

Kanıt kalitesi

Tek intramüsküler steroid enjeksiyonuna kıyasla kanakinumab enjeksiyonunun ağrıyı, şişmeyi ve iyi ya da mükemmel tedavi cevabı sayısını muhtemelen iyileştirdiği ancak daha çok yan etkiyle sonuçlandığına dair orta kalitede kanıt bulduk. Muhtemel yan etkiler arasında bel ağrısı, baş ağrısı, TA yükselmesi, eklem ağrısı ve GGT (gama glutamil transpeptidaz, karaciğer enzimi) yükselmesi yer alıyor. İşlev ve yaşam kalitesi ölçülmedi. Gelecekteki çalışmalar tahmini hesaplarımızı değiştirebilir.

Rilonasept enjeksiyonunun ağrıyı indometazinden daha az iyileştirebildiğine ve yan etkilerde artış olmadığına dair bir çalışmadan sağlanan düşük kalitede kanıt bulundu. İltihap, malûliyet, yaşam kalitesi ve katılımcının tedavi başarısına biçtiği değer ölçülmedi. Gelecekteki çalışmaların tahmini hesaplarımızı değiştirmesi muhtemel.

Kananikumabı akut gut ataklarında daha sık kullanılan NSAID’ler veya kolçisin gibi tedavilerle kıyaslayan çalışma bulamadık.

Kaynak

Sivera F, Wechalekar MD, Andrés M, Buchbinder R, Carmona L. Interleukin-1 inhibitors for acute gout. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 9. Art. No.: CD009993. DOI: 10.1002/14651858.CD009993.pub2

Orijinal özet için: Gut Atağı Ve İnterlökin-1 İnhibitör

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv