Çocuklarda Selim Sentro Temporal Dikenli Epilepside Antiepileptik İlaçlar

Cochrane derleme özeti

Selim sentro temporal dikenli epilepsi, çocukluk çağının en sık görülen nöbetli hastalığıdır. Hastaların hemen hemen tümünde nöbetler ergenliğe kadar son bulduğundan bu bozuklukta tedavi tartışmalıdır. Ancak çocuklarda spesifik bilişsel bozulma olabileceğinden bu hastalık adının telkin ettiği kadar selim değildir. Nöbetlerin sık ve ısrarcı olduğu hissedilirse tedaviye başlanır.

10 Nisan 2013 tarihinde yapılan taramada az sayıda katılımcıyla yapılmış sadece 4 araştırma bulundu. 1 araştırmada sultiyamın kısa vadede nöbet sıklığını azaltmada olumlu etkisi olabildiğine dair kanıt gösterildi.

Topiramata kıyasla karbamezepinle döküntü riskinin daha yüksek olması dışında, ters etki görülen hasta sayısında anlamlı farklar görülmedi. Derlenen çalışmalarda, ters olaylar nedeniyle tedaviyi bırakan hasta sayısı da anlamlı değildi.

Anti-epileptiklerle tedavi etme ya da etmeme arasında, uzun dönem nöbetsizlik ve çocuğun bilişsel işlevlerine bir etki olup olmadığı hakkında kanıtlar yetersiz. En iyi tedavi henüz belirlenemedi. Tedavi yapılmamasına kıyasla tedavinin, nöbet kontrolü ve zekâ üzerine etkinliğini inceleyen ve mevcut tedavileri kıyaslayan daha fazla araştırma gerekiyor.

Kaynak

Tan H, Singh J, Gupta R, de Goede C. Comparison of antiepileptic drugs, no treatment, or placebo for children with benign epilepsy with centro temporal spikes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 9. Art. No.: CD006779. DOI: 10.1002/14651858.CD006779.pub2

Orijinal özet için: Selim Sentro Temporal Dikenli Epilepsi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv