Amfoterisin Veya Flukonazol İle Kanser Hastalarında Mantar Enfeksiyonlarından Koruma

Çeviri: Hem. Gökşen Polat*

Cochrane derleme özeti

Kemik iliği nakli olan veya kemoterapi ile tedavi edilen kanser hastalarında mantar enfeksiyonuna yakalanma riski yüksek. Bu tür enfeksiyonlar hayat tehdit edici olabilir. Bu nedenle çoğu kez kanser hastalarına önlem olarak veya vücut ısıları yükseldiğinde antifungal ilaçlar verilir. Bu derlemede flukonazol ve amfoterisin etkisi arasında bir fark tespit edemedik. Fakat derlenen çalışmaların birkaçı mortalite üzerinde bir etkisi olduğu gösterilen tek antifungal ilaç olan amfoterisin B aleyhinde olacak şekilde tasarlandı ya da analiz edildi.

Kaynak

Johansen H, Gøtzsche PC. Amphotericin B versus fluconazole for controlling fungal infections in neutropenic cancer patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 9. Art. No.: CD000239. DOI: 10.1002/14651858.CD000239.pub2

Orijinal özet için: Amfoterisin B Ve Flukonazol

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* İzmir Katip Çelebi Ünv. İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Öğrencisi

Son Paylaşımlar
Arşiv