Mekanik Ventilatöre Bağlı Hastalarda Otomatik Olmayan Kesme Stratejilerine Karşı SmartCare™

Cochrane derleme özeti

Mekanik ventilasyonu sonlandırma, ventilatörden kesme olarak bilinir. Ventilatörden kesilen hastada solunum işi makineden hastaya devredilir. Kesme tipik olarak; ventilatör desteğini düşürerek ve/veya hastanın kendi kendine nefes alıp alamayacağını belirlemek için testler yaparak sağlanır. SmartCare™ seçilen solunum değişkenlerini ölçerek, ferdi hasta gereksinimine göre ventilatör gaz çıkışını adapte ederek ve hastanın kendi kendine soluyabileceği en erken zamanı belirlemek için spontan solunum testleri yaparak bu süreci otomatize eden bir sistem.

Toplam 654 katılımcıda SmartCare™’i otomatik olmayan kesme stratejilerine karşı kıyaslayan, orta kalitede 10 araştırma belirledik.

Otomatik olmayan stratejilere kıyasla SmartCare™ ventilatörden kesme süresini, başarılı ayırmaya kadarki zamanı ve YBÜ’de geçen zamanı anlamlı derecede azalttı, 7 günden fazla ve 21 günden fazla makine desteği alan hastalar azaldı ve ters olaylarda artış olmadı. SmartCare™ ayrıca 14 günden fazla ventilasyon alan hasta sayısını azaltma yönünde olumlu bir eğilim de gösterdi ve ters olaylarda artış görülmedi.

Alt grup analizleri, SmartCare™ protokolize bir kesme stratejisiyle kıyaslandığında, ayırma süresinde daha fazla faydalı etki gösterirken non-protokolize stretejiye karşı göstermedi. Kayırma hatası risk yüksek 2 araştırmayı dışlayan duyarlılık analizleri SmartCare™ ile ventilatörden kesme süresinde görülen anlamlı azalmaları destekledi.

Kaynak

Nisenbaum R, Lessard MR, Friedrich JO. Automated weaning and SBT systems versus non-automated weaning strategies for weaning time in invasively ventilated critically ill adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 9. Art. No.: CD008638. DOI: 10.1002/14651858.CD008638.pub2

Orijinal özet için: SmartCare™ İle Ventilasyondan Kesmek

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar