Çocuklarda Sevofluran Anestezisinden Sonra Ajitasyon

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Çocukların sevofluran anestezisinden sonra başka genel anesteziklere kıyasla ne sıklıkta ajite olarak uyandıklarına dair kanıtlar gözden geçirdik. Ayrıca başka müdahalelerin etkilerine (örneğin anestezi esnasında verilen ilaç, çocuk uyandığında ebeveynden birinin mevcudiyeti) dair kantlara da bakıldı.

Arka plan

Sevofluran yüz maskesiyle solutulabildiği ve çok çabuk etki gösterdiği için çocuklarda olağan kullanılan bir anestezi gazıdır. Ameliyat esnasında çocuğu uykuda tutmak için sürekli veriler ve uyanma zamanında kesilir. Çocukların, özellikle okul öncesi çocukların sevofluran anestezisinden sonra uykudan huzursuz, ajite, deliryum halinde ya da çırpınarak uyandığı olağan görülür. Buna acil ajitasyon denir. Ağrı olmadığında da görülebilir ve genellikle uyanış sonrası 30 dakika içinde geçer. Acil ajitasyon içindeki çocuklar kendilerini yaralayabilir, ameliyat masasına çarpabilir veya drenlerini çekebilir. Bu durum ebeveyn ve bakıcılara üzüntü verir. Farklı anestezikler kullanıldığında acil ajtasyon oranının azalıp azalmadığını anlamak istedik. Ayrıca sevofluran kullanıldığında acil ajitasyon oranını düşürmek için bir tedavi verilip verilemeyeceğini anlamak istedik.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 2013 Ocağına kadar güncel. Toplam 14 045 çocukla yapılan 158 araştırma bulduk. 69 araştırmada sevofluran başka anestezikle kıyaslandı, 100 araştırmada acil ajitasyon oranını düşürmek içi yapılan ilaç tedavileri incelendi. Bu ilaçların çoğu plasebo ya da tedavi verilmemesine karşı kıyaslandı. Araştırmamızı 2014 Nisanında yeniledik ve ilişkin yeni araştırmalar gelecekteki güncellemeye katılacak.

Anahtar sonuçlar

Propofol, halotan, alfa 2 agonistler (deksmedetomidin, kolindin), opioidler (fentanil) ve ketamin acil ajitasyon oranını düşürdü buna karşın anestezik gazlar desfluran ve izofluran, midazolamla premedikasyon ve çocuk uyandığında yanında ebeveyn bulunması için etki kanıtı bulunamadı.

Kanıt kalitesi

Kanıtlar genel olarak orta ve yüksek kalitedeydi. Araştırmacıların acil ajitasyon riskini daha da azaltabilmek için etkili müdahaleleri kombine etmeyi düşünmesi gerekir.

Kaynak

Costi D, Cyna AM, Ahmed S, Stephens K, Strickland P, Ellwood J, Larsson JN, Chooi C, Burgoyne LL, Middleton P. Effects of sevoflurane versus other general anaesthesia on emergence agitation in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 9. Art. No.: CD007084. DOI: 10.1002/14651858.CD007084.pub2

Orijinal özet için: Çocukta Sevofluran

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv