Multipl Skleroz Hastalarında En Sık Kullanılan İki Tedavinin Etki ve Emniyetinin Kıyaslanması

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Halen multipl skleroz (MS) hastalarında kullanılan terapötik ajanların eşdeğerliği üzerinde net kanıt bulunmuyor. Bu çalışma beta interferonlar (IFN) ve glatiramer asetatın (GA) hastalığın seyrine aynı derecede etkili olup olmadığını değerlendiren ilk bildiri olduğundan önemlidir.

Çalışma karakteristikleri

Tıbbi bilgi tabanlarında randomize çift kör çalışmaları araştırdık. İki tedavinin etkinliği relaps görülmesi ve hastalığın ilerlemesi olarak değerlendirildi.

Ana sonuçlar ve kanıt kalitesi

2013 Ekimine kadar yapılmış, kriterlerimize uyan, 2858 hasta (1679’u IFN, 1179’u GA ile tedavi edilmiş) üzerinde yürütülmüş beş araştırma bulduk. İki tedavinin etkileri benzer göründü ya da relaps görülmesi veya hastalığın ilerlemesi üzerinde sadece küçük farklar bulundu.

Güvenlik profilinde kanıt kalitesi düşük olmakla beraber, genel olarak kanıt kalitesi orta derecedeydi. Bazı çalışmalarda advers etkiler ve çalışmadan ayrılan hasta sayısı eksik bildirildiği için, eksik sonuç bilgisi riski yüksek bulundu.

Tüm çalışmalardan sadece birinin ilaç endüstrisi sponsorluğunda yapılması değerliydi. Ayrıca tüm çalışmalar biri üç yıl, diğerleri iki yıl olmak üzere kısa süreliydi.

Kaynak

La Mantia L, Di Pietrantonj C, Rovaris M, Rigon G, Frau S, Berardo F, Gandini A, Longobardi A, Weinstock-Guttman B, Vaona A. Interferons-beta versus glatiramer acetate for relapsing-remitting multiple sclerosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 7. Art. No.: CD009333. DOI: 10.1002/14651858.CD009333.pub2

Orijinal yazı için: MS Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv