Ateş Ve Solunum Belirtileri Gösteren Çocuklara Acil Serviste Hızlı Virüs Testi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Ateş ve solunum belirtileri gösteren çocuklarda acil serviste yapılan hızlı virüs testleri tedaviyi etkiler mi?

Arka plan

Acil servise ateş ve solunum belirtileriyle gelen ve başka sağlık sorunu olmayan 0 – 10 yaş arası çocuklar sağlık sistemine önemli bir külfet getirdiği gibi ebeveyne de önemli bir sıkıntı ve masrafa mal olur. Hekimler sıklıkla tanısal testler ister ve hastalığın nedeninden emin olamadıklarında ciddi bakteriyel enfeksiyon ihtimalinden endişe ederek antibiyotik yazabilir. Ancak çoğu olguda ateş ve solunum belirtilerine virüsler neden olur. Bunun yanında, hastalıklarına virüsün sebep olduğu bulunan çocuklarda ciddi bakteriyel enfeksiyon riski çok düşüktür. Bu derleme, acil serviste yapılan hızlı virüs testinin, bu çocukların tedavisinde hekimlerin davranışını değiştirip değiştirmediğini değerlendirmek için yapıldı.

Çalışma özellikleri

2014 Temmuzun kadar yayınlanan araştırmaları derledik 18 yaş altında ve evvelce sağlıklı olup acil servise ateş ve solunum belirtileriyle gelen çocuklarla yapılmış 4 prospektif kontrollü araştırma bulduk.

Anahtar sonuçlar

Toplam 759 çocukla yapılan bu dört çalışma temel alındığında, bu çocuklara yapılan hızlı virüs testinin daha az antibiyotik reçetesi yazılmasından yana bir eğilim sağladığını bulduk ancak bu istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.

Ancak hızlı virüs testinin göğüs röntgeni kullanımını azalttığını bulduk. Kan ve idrar araştırmalarına ve acilde kalış süresine etki görülmedi. Müdahalenin bu testlere ve acil serviste kalış süresine gerçek etkisi için daha çok sayıda çocukla araştırmalar yapılması gerekiyor. Derlenen araştırmaların hiçbiri müdahaleyle ilgili zarar ya da ters olay bildirmedi.

Kanıt kalitesi

Kanıtların kalitesi kayırma hatası riski, dolaylılık, belirsizlik, yayınlamada kayırma hatası ve tutarsızlıkla ilgili olarak orta bulundu. Çalışmaların hiçbirinde körleme yapılmasa da hızlı viral testin etkisi tanısal bilgi sağlayabilmesinde bulunuyor. Bu müdahalelerin hekimden körlenmesi mümkün olmayıp müdahaleyi faydasız kılar.

Kaynak

Doan Q, Enarson P, Kissoon N, Klassen TP, Johnson DW. Rapid viral diagnosis for acute febrile respiratory illness in children in the Emergency Department. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 9. Art. No.: CD006452. DOI: 10.1002/14651858.CD006452.pub4

Orijinal özet için: Çocuklara Acilde Virüs Testi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv