Erişkin Kapsül Dışı Kalça Kırıklarında İntramedüller Çivi

Cochrane derleme özeti

Konu

Femur üst kısmının kırıklarına kalça ya da proksimal femur kırığı deniyor. Bu kırıklar en çok 65 yaş üstü kadınlarda görülür Kabaca üçte ikisi kalça eklemi kapsülünün dışında yer alır (yani ekstrakapsüler).

Tedaviler

Bu kırıkların çoğunluğu metal parçalar kullanılarak ameliyatla tamir edilir. Kullanımı gittikçe artan bir malzeme de intramedüller çivilerdir. Bu bir metal çubuk olup femurun üst kısmından kemiğin iç boşluğuna (medulla) sokulur ve yerine vidalarla tutturulur. Kullanımda farklı firmalarca üretilen birkaç tip çivi bulunuyor.

Bu kırıklarda bazı intramedüller çiviler diğerlerinden daha iyi mi?

Bu derleme farklı tasarımda çivileri klinik uygulamada kıyaslayan araştırma kanıtları incelendi.

Tıbbi veri tabanları ve yeni araştırma tescilleri 2014 Ocağına kadar araştırıldı ve farklı tasarımda çivileri kıyaslayan 17 araştırma bulundu. Bu araştırmalara çoğu yaşlı kadınlar olan 2130 katılımcı dâhil edildi.

Araştırmalardan sağlanan kanıtların kalitesi düşük ya da çok düşük olup kısmen nedeni çoğu araştırmada kusurlu metotlar kullanımıydı ki bu da sonuçların güvenilir olmayabileceği anlamına geliyor. Bunun yanında birkaç çalışmada işlev ya da kullanılabilecek veri raporlanmadı. Test edilen 12 farklı kıyaslamanın 9’u sadece bir araştırmada yapıldı.

4 araştırmada proksimal femur çivisi (PFN) 910 yaşlı katılımcıda Gamma çivisiyle kıyaslandı.

2 çalışmada ACE intramedüller çivisi 185 yaşlı katılımcıda Gamma çivisiyle kıyaslandı.

2 çalışmada proksimal femur antirotasyon çivisi (PFNA) 200 yaşlı katılımcıda Gamma 3 çivisiyle kıyaslandı.

Kalan 9 çalışmada farklı tasarımlı çivilerin teke tek kıyaslamaları yapıldı.

Genel olarak, yapılan 12 kıyaslamanın tümü iki çivi ya da iki çivi tasarımı arasında sonuç ölçütlerinde (işlev, mobilite, ağrı, ölüm, fiksasyon komplikasyonları ve revizyon ameliyatı) önemli fark olmadığını gösterdi. Bir istisna olarak 215 katılımcılı bir çalışmada ENDOVIS çivisinin, intramedüller kalça vidalarına (IMHS) kıyasla daha kötü mobilite sonucu verdiğine dair zayıf kanıtlar bulundu. Ancak bu sonuçtan emin olmak için daha fazla kanıt gerekiyor.

Ekstrakapsüler femur kırıklarının tespitinde kullanılan farklı tasarımlı intramedüller çivilerle sağlanan sonuç ölçütleri arasında önemli fark olup olmadığını belirlemek için mevcut kanıtların yetersiz olduğu kararına varıldı. Gelecekte yapılacak çalışmalarda önceliğin intramedüller çivilerin olağan kullanılan başka bir tip cihaz olan kayıcı kalça çivisine karşı kıyaslamasına verilmesini öneriyoruz.

Kaynak

Queally JM, Harris E, Handoll HHG, Parker MJ. Intramedullary nails for extracapsular hip fractures in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 9. Art. No.: CD004961. DOI: 10.1002/14651858.CD004961.pub4

Orijinal özet için: Femur Kapsül Dışı Kırık

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar