Prostat Ameliyatından Sonra Sfinkter Yetmezliğine Bağlanan İdrar Kaçırmada Ameliyat

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Prostatın çıkarılmasından sonra idrar kaçırma iyi bilinen ve korkulan bir sonuçtur. Küçük bir miktar sızıntı problem yaratmayabilir ancak fazlaca idrar kaçırma hastanın yaşam kalitesine büyük bir etki yapar. Sızıntıda ameliyattan 6 – 12 sonra iyileşme olabilir ancak pelvis tabanı egzersizleri gibi konservatif tedavilere rağmen ısrar eden rahatsızlık verici idrar kaçırma halinde ameliyat önerilebilir.

Çalışma özellikleri

Erkeklerde prostat ameliyatından sonra idrar kaçırmada cerrahi tedavilerin etkinliğini araştıran çalışmalar için bilimsel veri tabanlarını araştırdık. Cerrahi tedaviyi tedavi yapılmaması, cerrahi dışı tedavi ya da başka cerrahi tedaviye karşı kıyaslayan araştırmalar seçildi.

Anahtar sonuçlar ve kanıt kalitesi

5 ana tip ameliyat var ve bazıları 1990’lardan bu yana kullanılıyor olsa da derleme kriterlerine uyan sadece bir araştırma bulundu. Bir yapay üriner sfinkter takmanın enjektabl tedaviden daha etkili olabileceğine ancak ters etkilerin daha fazla ve daha yüksek maliyetli olduğuna dair çok düşük kalitede kanıt bulduk. Başka tip ameliyatlarla ilgili kanıt bulunamadı.

Kaynak

Silva LA, Andriolo RB, Atallah ÁN, da Silva EMK. Surgery for stress urinary incontinence due to presumed sphincter deficiency after prostate surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 9. Art. No.: CD008306. DOI: 10.1002/14651858.CD008306.pub3

Orijinal özet için: Prostatektomi Sonrası İnkontinens

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar