Erişkinde Panik Bozukluk İçin Plaseboya Karşı Azapironlar

Cochrane derleme özeti

Derlemenin önemi

Panik bozukluk genel popülasyon içinde sık görülür ve sıklıkla çeşitli psikiyatrik bozukluklarla birliktedir. Azapironlar bazen panik bozukluk tedavisinde kullanılan bir sınıf ilaç olmakla beraber hiçbirinin bu maksatla kullanım için yasal kurumlardan onayı bulunmuyor. Bu ilaçlarda uyuklama, psikomotor bozulma, alkolün etkisini güçlendirme, ve bağımlılık ya da kötüye kullanım potansiyeli daha düşük. Ancak azapironlar panik bozuklukta yaygın olarak kullanılmaz. Bu hastalığın tedavisinde etkinlikleri belirsiz. Panik bozukluk tedavisinde azapironların etkili ve hasta tarafından kabul edilebilir olup olmadığının anlaşılması önemli.

Bu derleme kimleri ilgilendirir

Hastalar ve genel tıp.

Cevaplanması amaçlanan sorular

Bu derleme panik bozukluğu olan erişkinler için aşağıdaki soruları cevaplamayı amaçlıyor:

1. Azapironlar plasebodan daha etkili mi?

2. Azapironlar plasebodan daha kabul edilebilir mi?

3. Plaseboya kıyasla ne çeşit ters etkileri var?

Derlenen çalışmalar

1950 yılından 2014 Ocağına kadar yayınlanan araştırmalar için elektronik veri tabanlarını taradık. Erişkinlerin panik bozukluğunda azapironları plaseboya karşı kıyaslayan randomize kontrollü araştırmalar seçildi. Toplam 170 katılımcıyla yapılan 3 araştırma derlendi. Tümünde de aynı azapiron, buspiron araştırıldı. Kanıt kalitesine düşükle orta arasında değer biçildi.

Kanıtlar

Panik bozuklukta genel olarak kayda değer iyileşme sağlamada azapironların plasebodan az ya da çok etkili olup olmadığına karar verdirecek yeterli bilgi bulunmadı.

Az miktarda orta kalitede kanıt panik bozuklukta azapironların kabul edilebilirliğinin daha az olduğunu gösteriyor.

Azapironlar veya plasebonun neden olduğu ters etkilerde bulunabilecek bir farkı kıyaslamak için yeterli bilgi bulunmadı.

Bundan sonra ne yapılmalı?

Örnekleri daha büyük ve kayırma hatası riski daha az araştırmalar yapılması gerekiyor. Çalışmalarda katılımcıların hangi tedavi grubuna nasıl atandığı ve çalışmaların ilaç üreticisinden mali sponsorluk desteği alıp almadığının raporlanması gerekir. Yazarların seçici sonuç raporlamasını önlemek için çalışma protokolleri tescil edilmeli.

Buspiron dışında kalan azapironların etkinliğini belirlemek için bunların da test edilmesi gerekiyor.

Tedavinin etkinlik sonuç göstergesi olarak remisyon ya da tedavi cevapları raporlanmalı ve etkinin geçici ya da kalıcı olduğunu belirlemeye yönelik olarak uzun vadeli sonuç ölçütleri incelenmeli.

Araştırmalarda çalışma esnasında katılımcıların yaşadığı zararların da daha iyi raporlanması gerekir.

Kaynak

Imai H, Tajika A, Chen P, Pompoli A, Guaiana G, Castellazzi M, Bighelli I, Girlanda F, Barbui C, Koesters M, Cipriani A, Furukawa TA. Azapirones versus placebo for panic disorder in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 9. Art. No.: CD010828. DOI: 10.1002/14651858.CD010828.pub2

Orijinal özet için: Panik Bozuklukta Buspiron

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv