Özofajektomi Sonrasında Özofago-Gastrostomi İçin Omentoplasti

Cochrane derleme özeti

Özofajektomiden (yemek borusunun çıkarılması) sonra yapılan özofago-gastrostomi, kalan yemek borusu parçası ile midenin ağızlaştırılması (anastomoz) olup yemek borusu kanserli hastaların standart ameliyatıdır. Hangi cerrahi prosedür (yani transtorasik özofajektomi (TTE) veya transhiatal özofajektomi (THE)) yapılırsa yapılsın ameliyat sonrası anastomoz kaçağı önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Bazı araştırmacılar, yemek borusu kanserli hastalarda özofago-gastrostomiden sonra anastomoz kaçağını önlemek için anastomozun omentumla sarılarak omentoplasti yapılmasını tavsiye eder.

Derlememizin toplam 633 katılımcıyla yapılan 3 randomize kontrollü araştırma içeren bu güncellemesi omentoplastinin ameliyattan sonraki anastomoz kaçağı insidensini ve hastanede kalış süresini azaltabileceğini gösteriyor. Anastomoz kaçağındaki fark sadece THE olan hastalarda anlamlı olsa da THE ve TTE ameliyatında yapılan omentoplastide risk oranları benzerdi. Bunun yanı sıra omentoplasti ne hastane mortalitesini ne de anastomoz darlığı, pulmoner ve kardiyak komplikasyonlar, enfeksiyon, ses teli felci ve jejunostomi etrafında sızıntı gibi postoperatif komplikasyon riskini azaltır ya da artırır görünmedi.

Omentoplastinin değişik cerrahi yaklaşımlarla yapılan özofajektomi ve özofago-gastrostomi ameliyatlarından sonra anastomoz kaçağı ve anastomoz darlığı, uzun vadeli sürvi, hastanede kalış süresi ve yaşam kalitesine etkilerini araştırmak için başka klinik araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Yuan Y, Zeng X, Hu Y, Xie T, Zhao Y. Omentoplasty for oesophagogastrostomy after oesophagectomy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 10. Art. No.: CD008446. DOI: 10.1002/14651858.CD008446.pub3

Orijinal özet için: Özofajektomide Omentoplasti

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv