Kronik Gutta Besin Takviyeleri

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Gutta kan ürik asit düzelerinin yüksek olmasına bağlı olarak eklemlerde kristaller oluşur. Hastaların eklemlerinde, özellikte başparmakta ağrı, kızarma şişme şeklinde ataklar görülür. Bası hastalarda bu kristal birikimleri çok büyür ve cilt altında tofüs denen şişlikler oluşturur. Kan ürik asidi uzun bir süre normale çevrilebilirse kristal birikimleri eriyerek şifa sağlanabilir.

Besin takviyeler vitamin, esansiyel mineraller, prebiyotikler vs. gibi ürünlerdir. Faydaları az sayıda araştırmada değerlendirildi, bazıları zararlı olabilir.

Çalışma özellikleri

Tıbbi literatür 6 Haziran 2013 tarihine kadar tarandı ve iki çalışma bulundu. 120 katılımcılı ilk çalışmada zenginleştirilmiş yağsız süttozu (muhtemel anti enflamatuar etkisi olan peptitler içerir) standart yağsız süttozu ve lakta tozuna karşı kıyaslandı. İkinci çalışmada (40 katılımcı) C vitamini allopurinolle kıyaslandı. İlk çalışmada zenginleştirilmiş sütle gut ataklarının sıklığını azaltmak, ikincisinde C vitaminiyle kan ürik asit düzeyini düşürmek hedeflendi. Her iki çalışmaya da baskın olarak orta yaşlı erkekler alındı; yağsız süt çalışmasındaki gutlu hastalarda çok sık atak olup %20 – 43’ünde tofüs vardı. C vitamini çalışmasındaki hastalar gutlu sıradan katılımcılardı.

Anahtar sonuçlar

Gut atakları

Zenginleştirilmiş yağsız süttozu tüketen hastalarda üç ay boyunda ayda 0.21 daha az atak (0.76 daha az – 0.34 daha çok) ; veya yılda 2.5 daha az gut atağı görüldü.

* Zenginleştirilmiş yağsız süttozu tüketen hastalarda ayda 0.49 gut atağı görüldü (yılda 6).

* Standart yağsız süttozu ya da laktoz tüketen hastalarda ayda 0.70 gut atağı görüldü (yılda 8).

Ters olaylar nedeniyle ilacı kesme

* Zenginleştirilmiş yağsız süttozu tüketen 100 hastadan 4 daha fazlası üç ayda tedaviyi bıraktı (%4 daha fazla terk).

* Zenginleştirilmiş yağsız süttozu grubunda 100 kişiden 18’i bıraktı.

* Standart yağsız süttozu ya da laktoz grubunda 100 kişiden 14’ü bıraktı.

Ağrıda azalma, serum ürik asit (SUA) düzeyi ve fiziksel işlevler belirsiz. Tofüs gerilemesi üzerine etki ölçülmedi.

C vitamini alan hastalarda ne olur?

Serum ürik asit düzeyleri

* C vitamini tüketen hastalar SUA düzeyinde 8 hafta sonunda 0.0014 mmol/L azalma gösterdi (veya 2.8% SUA azalması).

* Allopurinol alan hastalar SUA düzeyinde 8 hafta sonunda 0.0118 mmol/L azalma gösterdi (veya 23.6% SUA azalması).

Gruplarda yan etkilere bağlı olarak yan etki ve tedaviyi bırakma raporlanmadı.

C vitamininin gut atakları, ağrıda azalma, fiziksel işlev ve tofüs gerilemesi üzerine etkileri ölçülmedi.

Kanıt kalitesi

Bir çalışmadan sağlanan düşük kalitede kanıtlar standart yağsız süt ya da laktoz tozuna kıyasla zenginleştirilmiş yağsız sütün gut ataklarının sıklığını azaltmadığını veya işlev ya da ürik asit düzeylerini iyileştiremediğini ancak ağrıyı azaltabildiğini gösterdi. Yapılacak daha fazla araştırmanın bu hesapları değiştirmesi muhtemel. Yan etkiler ve komplikasyonlar hakkında kesin bilgi bulunmuyor ancak muhtemel yan etkiler bulantı ve ishal olabilir.

Bir çalışmadan sağlanan düşük kalitede kanıtlar C vitamininin SUA düzeylerini düşürücü etkisinin allopurinole kıyasla daha küçük ve klinik açıdan önemsiz olduğunu gösterdi. C vitamininin başka muhtemel faydaları çalışmada değerlendirilmediğinden belirsiz. Yan etki olmadığı raporlandı. Yapılacak başka araştırmaların bu tahmini hesabı değiştirmesi muhtemel.

Kaynak

Andrés M, Sivera F, Falzon L, Buchbinder R, Carmona L. Dietary supplements for chronic gout. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 10. Art. No.: CD010156. DOI: 10.1002/14651858.CD010156.pub2

Orijinal özet için: Gut Besin Takviye

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar