Yaşlılarda Kalça Kırığı Sonrası Hızlı Toparlanma İçin Anabolik Steroidler

Cochrane derleme özeti

Kalça kırığı sonrası anabolik steroidlerin nasıl faydası olabilir?

Kalça kırıkları çoğunlukla zayıf yaşlılarda görülür. Kırık ameliyatından sonra çoğu hasta kas ve kuvvet kaybeder. Rehabilitasyon yapılsa da birçoğu uzun vadede hareketlilik ve işlev kaybı yaşar. Anabolik steroidler, erkeklik hormonu olan testosteronun sentetik türevleri olup sporcularda kas kitlesi ve kuvvetini artırmak için antrenmanla kombine olarak kullanıldı. Bu derlemede yaşlı hastalarda kalça kırığından sonra sonuçları iyileştirmeyi hedefleyerek anabolik steroid kullanımı hakkında kanıtlar değerlendirildi.

Derlenen çalışmalar

Tıbbi literatürü 2013 Eylülüne kadar taradık ve yaşları 65 üzerinde ve kalça ameliyatı olmuş toplam 154 kadınla yürütülen 3 araştırma bulundu. İki çalışma İsveç biri Kanada’da yürütüldü. Çalışmalarda iki kıyaslama test edildi, birisi her iki kıyaslamaya da katkı sağlayan üç grupla yapıldı.

Kanıt kalitesi

Bulunan üç çalışma küçük ve kayırma hatası riski yüksekti. Bu nedenle kanıt kalitesinin çok düşük olduğu yargısına vardık, bu da kanıtların ne kadar güvenilir olduğundan emin olmadığımız anlamına geliyor.

Kanıtların özeti

İki çok farklı çalışmada anabolik steroidler, steroid verilmemesi ya da plaseboya karşı kıyaslandı. Bir çalışma hastanede yapıldı ve 29 yaşlı ve çelimsiz kadında haftalık anabolik steroid enjeksiyonları plasebo enjeksiyonuna karşı kıyaslandı. Bu çalışmada daha yüksek bakım için taburcu edilen ya da ölenlerin sayısıyla ya da hareket kazanmaya kadar geçen zamanla ölçüldüğü şekliyle anabolik steroid tedavisi daha iyi işlevle sonuçlanmadı.

İkinci çalışmada, 50 zayıf yaşlı kadında 6 ay müddetle protein takviyesine ek olarak yapılan üç hafta aralıklı steroid enjeksiyonları, sade protein takviyesine karşı kıyaslandı. Bu çalışma anabolik steroid tedavisinin daha iyi işlevle sonuçlanabileceğine dair bazı kanıtlar sağladı ancak fark da yapmayabilir ya da işlevi kötüleştirebilir. İki çalışmada da gruplar arasında ters olayların insidensinde fark bulunmadı.

İki çalışma, başka bir besin takviyesiyle kombine edilen anabolik steroidleri kontrole karşı kıyasladı. Birinde 12 ay süreyle günlük D vitamini ve kalsiyum takviyesiyle birlikte üç hafta aralı steroid enjeksiyonları evinde bağımsız yaşayan 63 kadında sade kalsiyuma karşı kıyaslandı. Diğerinde 6 ay müddetle üç haftada bir steroid enjeksiyonu ve protein takviyesi, 40 zayıf yaşlı kadında kontrole karşı kıyaslandı.

Her iki çalışma da steroide ek tedavi yapılan gruplarda işlevin daha iyi olduğuna dair bazı kanıtlar sağladı. İki çalışmanın birleştirilen mortalite verileri, bir yılda iki grup arasında fark göstermedi. Ters etkilerde de gruplar arasında fark kanıtı bulunmadı. Bir çalışmanın steroid grubunda üç katılımcı ses kalınlaşması ve yüz kıllanmasında artış gibi yan etkilerden yakındı. Diğer çalışma steroide ekleme yapılan grupta daha iyi yaşam kalitesi bildirdi. Çalışmalarda müdahalenin hasta tarafından kabul edilebilirliği raporlanmadı.

Kararlar

Kanıt kalitesi çok düşük ve bu etkinin yönü ve büyüklüğünden çok şüpheli olduğumuz anlamına geliyor. Bu nedenle yaşlıların kalça kırığı ameliyatından sonra anabolik steroidler tek başına ya da besin takviyeleriyle kombine kullanıldığında toparlanmayı iyileştirebildiğini söyleyemiyoruz. Mevcut sonuçlara göre steroidlerin besin takviyeleriyle kombine kullanımı daha umut verici potansiyel gösterdiği için, gelecekte yapılacak çalışmaların bu kombinasyonu değerlendirmeye odaklanmasını öneriyoruz.

Kaynak

Farooqi V, van den Berg MEL, Cameron ID, Crotty M. Anabolic steroids for rehabilitation after hip fracture in older people. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 10. Art. No.: CD008887. DOI: 10.1002/14651858.CD008887.pub2

Orijinal özet için: Kırık Sonrası Androjen

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv