Doğum İndüksiyonunda Düşük Veya Yüksek Doz Oksitosin Rejimleri

Cochrane derleme özeti

Bazı gebelerde doğum kendiliğinden başlamaz ve doğumun başlaması için yardım gerekir. Buna doğum indüksiyonu denir, annede uterus kasılmalarını yapay olarak başlatan bir müdahaledir. Oksitosin doğum indüksiyonunda olağan kullanılır, ancak doğumu makul bir zaman içinde ve anne ve bebek için güveni olarak sağlayabilmede en uygun dozu bilinmiyor.

Bu derlemeye toplam 2391 kadın ve bebekle ilgili 9 randomize kontrollü araştırma dâhil edildi. Çalışmalar genel olarak orta kalitedeydi. Tümünde de indüksiyonda düşük ve yüksek oksitosin dozları kıyaslandı.

Yüksek doz oksitosin alan kadınlarda indüksiyonla doğum arasının daha kısa veya 24 saat içinde vaginal doğum yapma ihtimalinin daha fazla olmadığını bulduk. Ancak düşük kalitede çalışmalar analizden çıkarıldığında, yüksek doz oksitosinle indüksiyon-doğum aralığı anlamlı derecede daha kısaydı.

Her iki dozla da sezaryen olma ihtimalleri benzerdi.

İki grup arasında anne ya da bebek ölümü dâhil ciddi komplikasyonlar anlamında fark olmadığı gösterildi, ancak yüksek doz oksitosin alan kadınlarda uterusun aşırı uyarılma riski arttı. Çalışmalarda uterusun aşırı uyarılmasına bağlı olarak bebeğin kalp hızında değişim olan kadın sayısı bildirilmedi. Benzer şekilde, sağlıkçılar ve annelerin prosedürden tatmini de raporlanmadı.

Araştırmalarda genel olarak ortayla yüksek arası kayırma hatası riski vardı. Yüksek ve düşük doz protokollerin tanımı ve değerlendirilen sonuç ölçütleri arasında ciddi derecede değişkenlik bulundu. Mevcut kanıtlar, rutin doğum indüksiyonunda düşük doza tercihan yüksek doz oksitosin kullanımını tavsiye etmek için yeterli kuvvette değil. Daha fazla araştırma yapılması önerilir.

Kaynak

Budden A, Chen LJY, Henry A. High-dose versus low-dose oxytocin infusion regimens for induction of labour at term. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 10. Art. No.: CD009701. DOI: 10.1002/14651858.CD009701.pub2

Orijinal özet için: İndüksiyonda Yüksek Doz Oksitosin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv