Ergen Ve Erişkin Popülasyonda Toplum Kökenli Pnömoniye Karşı Antibiyotikler

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemeye toplum içinde kazanılan ve tedavi edilen pnömonili (hastanede kazanılan ve yatarak tedavi edilenler hariç) ergen ve erişkinlerde antibiyotiklerin etkisi araştırıldı. Kanıtlar 2014 Martına kadar güncel.

Arka plan

Alt solunum yolu enfeksiyonları dünyada üçüncü sırada ve düşük gelirli ülkelerde birinci sırada gelen ölüm nedenidir. Pnömoni topluma ciddi bir hastalık külfeti yükleyen ve olağan görülen bir akciğer enfeksiyonudur. Özellikle 5 yaş altı çocuklarda, yaşlılarda ve bağışıklık sistemini etkileyen başka hastalıkları olan (diyabet ya da HİV gibi ya da solid organ nakli yapılan) kişilerde yaşamı tehdit eder. Pnömonide en çok kullanılan tedavi olan antibiyotiklerin etkinlikleri ve ters etkileri farklı olabilir.

Çalışma özellikleri

12 yaş üstü ve toplum kökenli pnömoni tanısı almış 3352 katılımcıda yapılan 11 araştırma belirledik. Araştırmaların tümü de ayaktan tedavi kurumlarında pnömoni tedavisine odaklıydı ve sonuçları hakemli dergilerde tam olarak yayınlandı. Bu derleme güncellemesine, 2009 yılında yayınlanan eski versiyondan sonra 5 yeni araştırma eklendi. Hiçbir araştırmada antibiyotik plaseboyla kıyaslanmadı; tümünde de bir ya da fazla antibiyotik araştırıldı. Tüm katılımcılara pnömoni tanısı, hekim tarafından klinik olarak ve göğüs röntgeniyle kondu.

Fon kaynakları

Derlene tüm araştırmaların yürütümü iyiydi; 11 araştırmadan 9’una, çalışmada kullanılan antibiyotikleri üreten biyo-farmasötik şirketler sponsor oldu ya da yazarları şirketlerle yakın ilişkideydi.

Anahtar sonuçlar

9 çalışmada farklı antibiyotikler karşılaştırıldığından sonuçları kombine edemedik. 7 araştırmada dikkat çekici ters olaylar vardı:

1) 2 çalışmada eritromisin klaritromisine kıyasla ciddi mide barsak yan etkileri gösterdi,

2) nemonoksasin, levofloksasine kıyasla daha fazla mide barsak (bulantı, ishal) ve sinir sistemi (sersemlik, baş ağrısı) yan etkileri gösterdi,

3) setromisin, klaritomisinie göre daha fazla, özellikle tat duyusunda değişme şeklinde yan etki gösterdi,

4) yüksek doz amoksisilin (günde 3 gram) grubunda gastrit ve ishal, diğer üç antibiyotik (klaritromisin, azitromisin ve levofloksasin) gruplarından daha sık görüldü

Maalesef toplum içinde teşhis ve tedavi edilen pnömonide farklı antibiyotiklerin etkilerini kıyaslayan yeterli araştırma bulunmuyor.

Kaynak

Pakhale S, Mulpuru S, Verheij TJM, Kochen MM, Rohde GGU, Bjerre LM. Antibiotics for community-acquired pneumonia in adult outpatients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 10. Art. No.: CD002109. DOI: 10.1002/14651858.CD002109.pub4

Orijinal özet için: Toplum Kökenli Pnömoni Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv